Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3598/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3598/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT và thanh toán đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1588/CT-TH&DT ngày 25/8/2005 của Cục thuế hỏi về việc hoàn thuế GTGT và thủ tục thanh toán bù trừ giữa tiền hàng xuất khẩu và chi phí gia công trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết d3, điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán là Giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu”.

Căn cứ quy định trên thì:

- Công ty Interwood (bên nhập khẩu) phải thanh toán toàn bộ tiền hàng xuất khẩu cho Công ty TNHH Hòa Bình (bên xuất khẩu) qua ngân hàng, không được cấn trừ tiền gia công do Công ty TNHH Hòa Bình nợ Công ty TNHH Hằng Thắng.

Việc thanh toán giữa Công ty Hòa Bình (bên đưa gia công) và Công ty Hằng Thắng (bên nhận gia công) là việc thanh toán nội bộ trong nước. Sau khi nhận tiền do Công ty Interwood chuyển trả, Công ty Hòa Bình có trách nhiệm thanh toán trả Công ty Hằng Thắng.

- Trường hợp Công ty Interwood đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho Công ty TNHH Hằng Thắng số tiền do Công ty TNHH Hòa Bình nợ và phần còn lại chuyển trả Công ty TNHH Hòa Bình thì Công ty TNHH Hòa Bình chỉ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với số tiền do Công ty Interwood chi trả (căn cứ giấy báo có). Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (hoàn) Công ty TNHH Hòa Bình được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thông báo cho Công ty TNHH Hòa Bình để thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế có công văn báo cáo để Tổng cục hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3598/TCT-DNK ngày 13/10/2005 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT và thủ tục thanh toán bù trừ giữa tiền hàng xuất khẩu và chi phí gia công trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.482

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!