Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3555/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3555/TCT-ĐTNN
V/v: Xử lý chênh lệch giữa giá  sản phẩm XK và giá bán nội địa

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đak Nông

Trả lời công văn số 404/CT-QLDN ngày 6/6/2005 của Cục thuế tỉnh Đak Nông về việc xử lý chênh lệch giữa giá sản phẩm xuất khẩu và giá bán nội địa đối với trường hợp của Công ty TNHH chế biến trà Junchow.Để có đầy đủ căn cứ pháp lý để xử lý đối với trường hợp nêu trên, đề nghị Cục thuế tập hợp và gửi về Tổng cục Thuế các thông tin sau:

- Phiếu thông tin doanh nghiệp tập hợp theo quy định tại Chỉ thị số 01 TCT/CT-HTQT ngày 28/9/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và bổ sung số liệu năm 2004.

- Giải trình về chính sách xây dựng giá bán, chênh lệch giá bán hàng giữa xuất bán nước ngoài với bán trong nước cùng loại sản phẩm.

- Thông tin về cơ cấu giá vốn của sản phẩm bán ra, chi phí quản lý chung có bao gồm yếu tố chi phí tư vấn, quản lý trả cho phía nước ngoài hay không (nếu có: gửi kèm các thỏa thuận và chứng từ thanh toán).

- Tỷ lệ bán hàng trong nước/xuất khẩu, hợp đồng nội (bán hàng trong nước) và họp đồng ngoại (trong trường hợp xuất khẩu).

- Một số hợp đồng mua nguyên vật liệu/bán hàng lớn có đầy đủ số lượng, giá trị hàng hóa giao dịch, tên, địa chỉ và tài khoản của bên nước ngoài là người thực mua/bán hoặc thanh toán tiền.

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế từ khi thành lập đến nay.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đak Nông biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3555/TCT-ĐTNN ngày 12/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý chênh lệch giữa giá sản phẩm xuất khẩu và giá bán nội địa đối với trường hợp của Công ty TNHH chế biến trà Junchow

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149