Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3379/TM-ĐB ngày 26/08/2002 của Bộ Thương mại về việc ký kết Tuyên bố Bộ trưởng về AFTA-CERCEP

Số hiệu: 3379/TM-ĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 26/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3379/TM-ĐB
V/v: Ký kết Tuyên bố Bộ trưởng về AFTA-CER CEP

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi: Thủ tướng chính phủ

Hội nghị Tham vấn giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với các nước CER (gồm Ôx-trây-lia và New Zealand) (Sau đây gọi tắt là hội nghị tham vấn AEM-CER) lần thứ 4 tháng 10/1999 đã nhất trí thành lập Nhóm Công tác cấp cao để nghiên cứu tính khả thi của việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do AFTA - CER. Tuy nhiên, Hội nghị tham vấn AEM - CER lần thứ 5 vào ngày 6/10/2000 đã không thống nhất việc thiết lập Khu vực mậu dịch tự do mà chỉ đi đến quyết định tăng cường mối kiên kết hiện tại thành cơ chế  “Đối tác kinh tế chặt chẽ hơn - CEP”. Tại hội nghị tham vấn AEM - CER lần thứ 6 tại Hà Nội ngày 16/9/2001, các Bộ trưởng thống nhất thông qua Khuôn khổ hợp tác trong cơ chế “Đối tác kinh tế chặt chẽ hơn (CEP)” giữa các nước ASEAN với CER và giao cho các quan chức kinh tế cấp cao (SEOM) xây dựng một văn bản pháp lý hoá khuôn khổ này để các Bộ trưởng có thể ký tại Hội nghị tham vấn lần thứ 7 vào ngày 14/9/2002 tại Brunei.

Các quan chức kinh tế cấp cao đã nhất trí rằng Tuyên bố Bộ trưởng ASEAN -CER CEP là hình thức hợp lý cho khuôn khổ hợp tác ASEAN - CER nói trên. Đến nay, dự thảo Tuyên bố của Bộ trưởng đã được các  cấp chuyên gia và quan chức cấp cao xây dựng hoàn chỉnh trên cơ sở đề xuất của các nước. Đề xuất sửa đổi của Việt Nam dựa trên ý kiến của các Bộ ngành về hình thức và nội dung của bản dự thảo Tuyên bố này đã được các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN và CER thông qua tại Hội nghị tham vấn SEOM-CER ngày 6/8/2002 tại Manila, Philippines.

Bộ Thương mại đã gửi công văn đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư­, Bộ Tài chính, Bộ Tư­ pháp, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Văn phòng UBQG về HTKTQT và Tổng cục Hải quan xin ý kiến cuối cùng tr­ước khi trình Chính phủ về bản dự thảo cuối cùng Tuyên bố Bộ trưởng nói trên. Cho đến nay, Bộ Thương mại đã nhận được trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư­, Bộ Tài chính, Bộ Tư­ pháp, Bộ Nông Nghiệp, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Văn phòng UBQG về HTKTQT. Về cơ bản, tất cả các Bộ/ngành đều nhất trí với nội dung của bản Tuyên bố này. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến góp ý đối với Bản Tuyên bố, Bộ Thương mại nhận thấy:

Về câu chữ:

1. Một số Bộ ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư­, Bộ Công nghiệp và Nông nghiệp có góp ý sửa đổi một số câu chữ. Bộ Thương mại thấy rằng các kiến nghị sửa đổi này không cơ bản, không làm thay đổi ý nghĩa của văn bản, hơn nữa, bản dự thảo Tuyên bố đã được các nước thông qua. Do vậy, Bộ Thương mại xin kiến nghị không cần sửa đổi thêm nữa.

Về nội dung:

2. Bộ Công nghiệp cho rằng mục (c) “Thúc đẩy thương mại và đầu tư­” cần nhấn mạnh việc khuyến khích đầu t­ư các sản phẩm tư­ liệu sản xuất và mục (d) “Các vấn đề về Nền kinh tế mới” cần bổ sung phần trợ giúp cho các n­ước thành viên mới. Bộ Thương mại thấy rằng Bản Tuyên bố này chỉ quy định về nguyên tắc các nội dung hợp tác giữa hai khu vực, còn những nội dung cụ thể cần nhấn mạnh thì khi triển khai ta sẽ đưa vào sau. Phần 1(e) “Mục đích của CEP”, đã quy định rõ “Thu hẹp khoảng cách phát triển và mang lại những lợi ích hữu hình cho tất cả các n­ước thành viên, đặc biệt là các thành viên mới”, do vậy Bộ Thương mại cho rằng không cần phải bổ sung phần trợ giúp cho các nước thành viên mới vào phần (d) theo yêu cầu của Bộ Công nghiệp.

3. Bộ Nông nghiệp cho rằng cần kết hợp phần (a) “Tạo điều kiện cho thương mại và đầu t­ư “ và (c) “Xúc tiến thương mại và đầu tư­ “ làm một phần vì “nội dung trong hai phần này tương tự nhau, đều đề cập tới các vấn đề phi quan thuế”. Theo Bộ Thương mại, hai phần này hoàn toàn khác nhau, phần  (a) tập trung vào việc cắt giảm chi phí liên quan đến hàng rào kỹ thuật, thủ tục hải quan, các yêu cầu về hành chính và luật lệ. Ngoài ra phần này cũng tập trung vào các sáng kiến hỗ trợ nâng cao năng lực cho các n­ước thành viên mới. Phần (c) tập trung vào vấn đề tự do hoá trong đó giải quyết hàng rào phi thuế quan nhằm tránh cản trở đến việc l­ưu chuyển hàng hóa và dịch vụ. Do vậy Bộ Thương mại kiến nghị không cần kết hợp hai phần (a) và (c) theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp.

Bộ Thương mại xin gửi kèm theo công văn này Dự thảo Tuyên bố Bộ trưởng về AFTA-CER CEP (tiếng Anh và tiếng Việt) cùng công văn góp ý kiến cuối cùng của các Bộ ngành nói trên và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ:

- Xem xét và phê duyệt nội dung Bản dự thảo Tuyên bố

- Uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thương mại tham gia ký kết Bản Tuyên bố này tại Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng AEM-CER vào ngày 14/9/2002 tại Brunei.

Xin chân thành cảm ơn./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3379/TM-ĐB ngày 26/08/2002 ngày 26/08/2002 của Bộ Thương mại về việc ký kết Tuyên bố Bộ trưởng về AFTA-CERCEP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69