Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3335/TCHQ-GSQL về nhập khẩu thuốc lá theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3335/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3335/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thuốc lá theo hạn ngạch thuế quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 671/HQTN-NV ngày 03/6/2011 của Cục hải quan Tây Ninh về việc nhập khẩu mặt hàng là nguyên liệu thuốc lá từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của các Cục Hải quan địa phương (Cục Hải quan: Gia Lai - Kon Tum, Đắc Lắc, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang) từ 01/01/2011 đến ngày 10/6/2011, số lượng thuốc lá đã được nhập khẩu từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 chỉ làm thủ tục hải quan nhập khẩu qua cửa khẩu Xa Mát thuộc Cục Hải quan Tây Ninh (số lượng 2.850 tấn). Đề nghị cục Hải quan Tây Ninh căn cứ tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô nhập khẩu từ năm 2011 quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BCT ngày 02/12/2010 của Bộ Công Thương, công văn số 744/TCHQ-GSQL ngày 22/02/2011 của Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết thủ tục nhập khẩu lá thuốc lá theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ: Gia Lai-Kon Tum, Đắc Lắc, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang (để biết);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3335/TCHQ-GSQL về nhập khẩu thuốc lá theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84