Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2946TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 01/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2946 TCT/NV1
V/v thuế GTGT đối với sản phẩm bông

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2001

 

Kính gửi: Công ty Bông Việt Nam

Trả lời Công ty bông Việt Nam công văn số 325/CTB/VCT ngày 24/5/2001, công văn số 236-CNDL/CV ngày 20/12/2000, công văn số 322/CTB/TCKT ngày 22/5/2001, công văn số 323/TCB/TCKT ngày 22/5/2001 về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về tỷ lệ khấu trừ đầu vào và thuế suất thuế GTGT:

Căn cứ tại điểm 1, Mục II, Phần A và điểm 1b, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Hai giống bông lai do Công ty trực tiếp sản xuất và bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tỷ lệ khấu trừ đầu vào là 2% theo Bảng kê đối với bông hạt Công ty thu mua của người bán không có hoá đơn.

Việc Công ty đề nghị cho áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% đối với sản phẩm hạt giống bông lai và tăng tỷ lệ khấu trừ đầu vào của bông hạt thu mua là trái với quy định hiện hành. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành.

2/ Về khoản khấu trừ thuế đầu vào bông hạt do chi nhánh Công ty bông tại Đắk Lăk thu mua trực tiếp của nông dân để chế biến:

Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % đối với bông hạt theo hướng dẫn tại điểm 1b, Mục III, Phần B Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT. Trường hợp năm 1999 chi nhánh Công ty bông Đăk Lăk có điều chuyển bông hạt cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty bông như: chi nhánh Công ty bông Đồng Nai, chi nhánh Công ty bông Nha Trang để chế biến bán ra nhưng chi nhánh Công ty bông Đăk Lắc không kê khai tính thuế GTGT đầu ra cho lượng bông hạt xuất điều chuyển trên, do đó chỉ mới tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho số lượng bông hạt sử dụng chế biến tại Đăk Lăk, chưa tính khấu trừ cho số lượng bông hạt xuất điều chuyển cho chi nhánh; Để đảm bảo số thuế GTGT đầu vào khấu trừ phù hợp với số lượng bông hạt chế biến và bán ra tại các chi nhánh, tránh trường hợp điều chỉnh gây biến động lớn về số thuế GTGT phát sinh phải nộp tại các chi nhánh, Tổng cục thuế đồng ý để chi nhánh Công ty bông tại Đồng Nai và chi nhánh Công ty bông Nha Trang được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % trên giá mua đối với bông hạt do chi nhánh Công ty bông Đăk Lăk điều chuyển cho.

Để có căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho số lượng bông hạt điều chuyển cho các chi nhánh, Công ty bông hạt căn cứ vào số lượng giá mua, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ % quy định của bông hạt do chi nhánh Công ty bông tại Đăk Lăk thu mua trực tiếp của nông dân lập theo bảng kê mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 89/1998/TT-BTC để phân bổ thuế GTGT đầu vào khấu trừ cho số lượng bông hạt điều chuyển cho chi nhánh Công ty bông tại Đồng Nai và chi nhánh Công ty bông Nha Trang. Căn cứ phân bổ là doanh số mua của bông hạt tính theo số lượng bông hạt điều chuyển và giá mua bình quân năm 1999 bông hạt của chi nhánh Công ty tại Đăk Lăk. Công ty bông có trách nhiệm trước pháp luật và số thuế GTGT đã kê khai và phân bổ.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty bông Việt Nam biết và liên hệ với cơ quan thuế các địa phương để thực hiện./.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2946TCT/NV1 ngày 01/08/2001 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm bông do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!