Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 220/SNN&PTNT về quản lý hội thảo quảng cáo các sản phẩm chuyên ngành Nông nghiệp - thủy sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 220/SNN&PTNT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trần Thanh Hoan
Ngày ban hành: 19/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/SNN&PTNT
V/v quản lý hội thảo quảng cáo các SP chuyên ngành Nông nghiệp - thủy sản

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 08 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Sở và Doanh nghiệp trong ngành
- Phòng Nông nghiệp TXVL, phòng NN & DC các huyện

Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Pháp lệnh thú y, Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lọi thủy sản, các quy định pháp luật chuyên ngành khác của Chính Phủ, Bộ NN & PTNT, Bộ Thủy Sản quy định về quản lý Nhà nước các hoạt động bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thú y, bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong những năm gần đây do tác động của nền kinh tế thị trường và nhu cầu của nhân dân, hoạt động hội thảo giới thiệu sản phẩm giống cây trồng vật nuôi, các TBKT mới phục vụ sản xuất nông nghiệp đã diễn ra rộng khắp, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho nhân dân, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên hoạt động hội thảo trong thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại trong phối hợp quản lý tổ chức thực hiện.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng nhanh gọn tạo điều kiện, thuận lợi cho tổ chức cá nhân tham gia hội thảo quảng cáo tuân thủ đúng quy định nhà nước.

1. Các loại hình hội thảo quảng cáo, chuyên ngành Nông nghiệp - Thủy sản (gọi tắt là quảng cáo):

Hội thảo giới thiệu các sản phẩm, chế phẩm sinh học, hóa học, giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư nông nghiệp - thủy sản (thuốc, phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản)… của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đều phải có đơn xin phép và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các sản phẩm tham gia quảng cáo, hội thảo bao gồm: Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vaccin, phân bón, thức ăn gia súc các loại, chất kích thích sinh trưởng cây trồng vật nuôi, thức ăn thủy sản, giống cây trồng, giống gia súc, giống gia cầm, giống tôm, giống cá…

3. Thẩm quyền giải quyết:

3.1. Đối với Hội thảo có người nước ngoài tham gia:

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh. Các đơn vị, phòng, ban liên quan, xem xét đủ điều kiện pháp lý, có trách nhiệm trình Giám Đốc Sở xin ý kiến của UBND Tỉnh. Hội thảo chỉ được thực hiện khi có ý kiến chấp thuận của UBND Tỉnh.

3.2. Đối với hội thảo chuyên ngành của các tổ chức cá nhân trong nước:

3.2.1. Hội thảo chuyên ngành Thú y, Bảo vệ Thực vật, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi Thủy sản…

Các hội thảo chuyên ngành thú y: Giới thiệu thuốc thú y, các loại vaccin, kỹ thuật phòng trị bệnh gia súc gia cầm…; Hội thảo chuyên ngành bảo vệ thực vật: giới thiệu thuốc BVTV (kể cả sinh học và hóa học); Hội thảo chuyên ngành BVNLTS: thuốc thú y thủy sản, bảo quản thủy sản, thức ăn thủy sản…; Quản lý chuyên ngành (chi cục Thú y, chi cục BVTV, chi cục BVNLTS) tiếp nhận xử lý hồ sơ, cấp phép hội thảo (nếu đủ điều kiện pháp lý) đồng thời gửi văn bản về Sở để báo cáo và thông báo cho địa phương (phòng NN-ĐC, UBND xã, phường) nơi diễn ra hội thảo biết để phối hợp giám sát thực hiện.

3.2.2. Hội thảo về phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi:

Phòng Khoa học & Ngành nghề Nông thôn tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình Giám đốc Sở cấp phép hội thảo và thông báo cho đơn vị, phòng, ban, các địa phương liên quan biết để phối hợp giám sát thực hiện.

4. Điều kiện sản phẩm hàng hóa, quy trình công nghệ tham gia hội thảo - quảng cáo:

4.1. Các sản phẩm hàng hóa như thuốc BVTV, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, các chế phẩm sinh học, kích thích tăng trưởng, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi… phải nằm trong danh mục cho phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Các sản phẩm hàng hóa thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi không chứa các chất nằm trong nhóm cấm sử dụng.

4.2. Nhãn hàng hóa và chất lượng các sản phẩm hàng hóa giới thiệu trong hội thảo phải đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Trình tự thủ tục

5.1. Hồ sơ xin phép:

Đơn xin hội thảo (theo mẫu) nêu rõ: Tên tổ chức, thành phần, nội dung hội thảo số lượng đại biểu, địa điểm, thời gian.

Các tài liệu kèm theo:

+ Chương trình hội thảo, thuyết trình viên (tài liệu hội thảo 1 bộ).

+ Tên các sản phẩm giới thiệu trong hội thảo (kèm theo giấy công nhận sản phẩm được lưu hành, giấy chứng nhận công bố chất lượng…).

5.2. Thời gian cấp phép:

- Có sự tham gia của người nước ngoài: 15 ngày.

- Của các tổ chức cá nhân trong nước: 5 ngày.

- Những hồ sơ không đủ điều kiện pháp lý, nơi tiếp nhận có quyền từ chối tiếp nhận đơn và có trách nhiệm hướng dẫn cho các đơn vị, cá nhân người xin phép.

5.3. Các tổ chức cá nhân sau khi nhận được giấy phép hội thảo: có trách nhiệm báo với UBND xã, phường (nơi diễn ra hội thảo) để được sự hướng dẫn và hỗ trợ.

6. Giám đốc Sở giao nhiệm vụ

6.1. Các phòng ban thuộc Sở, các đơn vị quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động hội thảo quảng cáo và báo cáo kết quả hội thảo - quảng cáo về Sở.

6.2. Chánh thanh tra Sở, chánh thanh tra chuyên ngành, kiểm tra thanh tra quá trình thực hiện và xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như tiêu đề;
- BGĐ Sở;
- Lưu HC-TC + KH & NNNT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thanh Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 220/SNN&PTNT về quản lý hội thảo quảng cáo các sản phẩm chuyên ngành Nông nghiệp - thủy sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81