Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 214/XTTM-THDN của Cục Xúc tiến Thương mại về việc tổ chức khóa tập huấn về Xúc tiến Thương mại tại Vĩnh Phúc

Số hiệu: 214/XTTM-THDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 30/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 214/XTTM-THDN
V/v Tổ chức khóa tập huấn về Xúc tiến Thương mại tại Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2005, nhằm nâng cao năng lực hoạt động Xúc tiến Thương mại cho các tỉnh, thành thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch Vĩnh Phúc tổ chức khóa tập huấn về Xúc tiến Thương mại cho đối tượng là các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ làm công tác xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp và các hiệp hội trong Vùng.

- Thời gian : Từ ngày 15/6 đến ngày 17/6/2005.

- Địa điểm: Hội trường Sở Thương mại - Du lịch Vĩnh Phúc.

Phường Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chi phí: Miễn phí tham gia cho các học viên (Chi phí ăn, ở và đi lại do học viên tự chịu).

- Chương trình tập huấn: đính kèm.

Đề nghị các đơn vị, quan tâm đăng ký tham dự trước ngày 13/6/2005 theo địa chỉ:

 

Cục Xúc tiến Thương mại :
Phòng Xúc tiến Thương mại và Hỗ trợ DN.
25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
ĐT: 04. 8264688
Fax: 04. 9344260
E-mail: dangky@vietrade.gov.vn
Liên hệ: Anh Lê Anh Quân
ĐT: 0904359741

Sở Thương mại - Du lịch Vĩnh Phúc :
Trung tâm Thông tin-Xúc tiến Thương mại & Du lịch
Phường Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0211. 843456
Fax: 0211. 843357
E-mail: ttxttmvp@hn.vnn.vn
Liên hệ: Anh Nguyễn Ngọc Long
ĐT: 0912191287

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Sở Thương mại - Du lịch Vĩnh Phúc
- Trung tâm TT-XTTM&DL Vĩnh Phúc
- Lưu VT-XTTM

KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
 Đỗ Thắng Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 214/XTTM-THDN của Cục Xúc tiến Thương mại về việc tổ chức khóa tập huấn về Xúc tiến Thương mại tại Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.952
DMCA.com Protection Status