Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2070/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện việc ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá

Số hiệu: 2070/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 18/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2070/VPCP-KG
 V/v: Thực hiện việc ghi tên, địa chỉ của tổ chức,
 cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá 

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Các Bộ: Khoa Học Và Công Nghệ, Công Nghiệp, Y Tế

 

Xét kiến nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (văn bản số 196/TLVN ngày 21 tháng 3 năm 2007), Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk (văn bản số 675/CV-CTS/07 ngày 30 tháng 3 năm 2007), Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (văn bản số 106/HABECO-KH ngày 21 tháng 3 năm 2007), Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (văn bản số 282/2007/TCT-BKTSX ngày 21 tháng 3 năm 2007) về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá quy định tại Điều 14 của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 Về nhãn hàng hoá, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ căn cứ theo Điều 22 của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 Về nhãn hàng hoá, nghiên cứu kỹ kiến nghị của các doanh nghiệp và có văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền việc thực hiện Điều 14 của Nghị định này, đồng thời phù hợp với chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ, bảo đảm cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các quý cơ quan biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
- Công ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk;
- Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;
- Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn;
-VPCP: BTCN, các PCN;
Website Chính phủ, Ban XDPL;
Các Vụ; CN, NN,VX, Vụ I, Vụ II, QHQT, NC, TH, TTBC;
- Lưu: VT, KG.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2070/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện việc ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76