Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 201/VPCP-ĐP ngày 13/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Khu thương mại Kim Thành, tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 201/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 13/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 201/VPCP-ĐP
V/v ban hành Quy chế quản lý Khu thương mại Kim Thành, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (tại Tờ trình số 324/TT-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003) về Quy chế quản lý Khu thương mại Kim Thành: ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 7327/BKH-QLKTTW này 01 tháng 12 năm 2003), Bộ Thương mại (tại Công văn số 1667/TM-XNK ngày 30 tháng 6 năm 2003), Bộ Tài chính (tại Công văn số 752 TC/CSTC ngày 22 tháng 7 năm 2003), thay mặt Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý Khu thương mại Kim Thành (dự thảo kèm theo).

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai trao đổi, thống nhất với các Bộ: Tài chính, Thương mại, Công an, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lực lượng quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, ngành tại Khu thương mại Kim Thành.

3. Trong quá trình thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Quy chế quản lý Khu thương mại Kim Thành cho phù hợp với tình hình thực tế.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 201/VPCP-ĐP ngày 13/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Khu thương mại Kim Thành, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45