Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1818/VPCP-QHQT đề xuất của Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) về đàm phán Hiệp định mậu dịch tự do (FTA) với Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1818/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1818/VPCP-QHQT
V/v đề xuất của Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) về đàm phán FTA với Việt Nam 

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Công thương (công văn số 2484/BCT-ĐB, ngày 12 tháng 3 năm 2010) về đề xuất của Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) về đàm phán Hiệp định mậu dịch tự do (FTA) với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc thành lập “Nhóm nghiên cứu hỗ trợ đàm phán FTA” giữa Việt Nam và Hiệp hội EFTA với thời hạn hoạt động từ 6 tháng đến 1 năm.

2. Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động liên quan đến việc thành lập Nhóm nghiên cứu (bao gồm cả việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ Hiệp hội EFTA).

3. Giao Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Nhóm nghiên cứu hỗ trợ đàm phán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1818/VPCP-QHQT đề xuất của Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) về đàm phán Hiệp định mậu dịch tự do (FTA) với Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


909
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217