Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1777/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với các lô hàng được giảm giá

Số hiệu: 1777/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1777/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN 

 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LÔ HÀNG ĐƯỢC GIẢM GIÁ

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần vật tư bưu điện
270 Lý Thường Kiệt - Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số: 1302/XNK ngày 31/3/2006 của Công ty cổ phần vật tư bưu điện về việc xác định giá tính thuế đối với các lô hàng được giảm giá. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính theo đó trường hợp giá mua ghi trên hóa đơn có bao gồm các khoản giảm giá cho lô hàng nhập khẩu thì các khoản này được trừ ra để xác định trị giá tính thuế nếu hồ sơ có đủ các điều kiện, các chứng từ hợp pháp hợp lệ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 nêu trên, đối chiếu với hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu và các chứng từ có liên quan do Công ty cung cấp để giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1777/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với các lô hàng được giảm giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60