Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1691/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1691/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1691/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Tiếp theo các công văn số 155/GSQL-TH ngày 03/11/2010, 168/GSQL-TH ngày  11/11/2010, 34/GSQL-TH ngày  14/02/2011, 59/GSQL-TH ngày  02/3/2011, 82/GSQL-TH ngày 24/3/2011, 185/GSQL-TH ngày  23/5/2011, 189/GSQL-TH ngày  31/5/2011 và 201/GSQL-TH ngày  03/6/2011 v/v xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu E và D, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc, Indonesia và Malaysia đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACFTA, Hiệp định ATIGA, Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 và Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 07/5/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện thủ tục từ chối các C/O sau theo đúng quy định:

1. C/O mẫu E của Trung Quốc:

- E10GDDGHC1400044, E10GDDHC1400046 nêu tại công văn số 1087/HQHN-GSQL; E10GDDGHC1400014 và E10GDDGHC1400023 nêu tại công văn số 1088/HQHN-GSQL.

- E105103000150116, E105103000150136 và E105000009510060 nêu tại công văn số 1841/HQHN-GSQL ngày 28/10/2010.

- E10470ZW23110297 nêu tại công văn số 1843/HQHN-GSQL ngày 28/10/2010.

- E10470ZC37040015 nêu tại công văn số 342/HQHN-GSQL ngày 04/3/2011.

- E113206000290473 nêu tại công văn số 886/HQHN-GSQL ngày 23/5/2011.

- E11GDDGHC1550006 nêu tại công văn số 715/HQHN-GSQL ngày 27/4/2011.

2. Các C/O mẫu D của Indonesia số tham chiếu 02288/JKU/06/2011 và 04781/JKU/06/2010 nêu tại công văn số 863/HQHN-GSQL ngày 18/5/2011.

3. Các C/O mẫu D của Malaysia số tham chiếu SW-645734-H-000045 nêu tại công văn số 86/HQHN-GSQL ngày 19/01/2011 và KL198472W-145144 nêu tại công văn số 221/HQHN-GSQL ngày 21/02/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1691/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125