Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1632/TĐC-ĐGPH thực hiện Thông tư 06/2009/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 1632/TĐC-ĐGPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Ngô Quý Việt
Ngày ban hành: 10/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1632/TĐC-ĐGPH
V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố

Thực hiện quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 03/4/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân. Thông tư này quy định các nội dung liên quan đến hoạt động xét thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy định trách nhiệm của đơn vị tổ chức xét tặng giải thưởng và quy định việc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động xét thưởng.

Để triển khai thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư, tránh để xảy ra các sai sót đáng tiếc liên quan đến hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thời gian vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Quý Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định tại Thông tư; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định và tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động này.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy - ĐT: 04.37911636; Fax: 04.37911635; Email: bandgph@tcvn.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Sở.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lưu: VT, ĐGPH

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Quý Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1632/TĐC-ĐGPH thực hiện Thông tư 06/2009/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234