Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1629/TM-ĐB ngày 29/04/2002 của Bộ Thương mại về việc xây dựng lộ trình Hội nhập ASEAN (RIA)

Số hiệu: 1629/TM-ĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Hoàng Tích Phúc
Ngày ban hành: 29/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1629/TM-ĐB
V/v: Xây dựng Lộ trình Hội nhập ASEAN (RIA)

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Các Bộ theo danh sách

 

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 7 (11/2001 tại Brunei) đã giao các Bộ trưởng và các quan chức cao cấp xây dựng Lộ trình Hội nhập của ASEAN (RIA) xác định bước đi, mốc thời gian và mục tiêu cụ thể trình Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 8 tháng 11/2002 tại Campuchia.

Để triển khai Quyết định nêu trên, Hội nghị các Quan chức kinh tế cao cấp ASEAN lần thứ nhất khoá 33 (SEOM 1/33) tháng 2/2002 tại Băng Cốc đã thống nhất Lộ trình Hội nhập gồm 3 mảng chính:

1. Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN , trọng tâm là sáng kiến hội nhập (IAI);

2. Hợp tác kinh tế sâu hơn, Mảng này bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, hợp tác phát triển lưu vực sông Mêkông (AMBDC) và các khu vực tăng trưởng tiểu vùng;

3. Tăng cường Hội nhập kinh tế.

Mảng thứ nhất sẽ do Uỷ ban thường trực ASEAN (ASC) chịu trách nhiệm điều phối thực hiện. SEOM chịu trách nhiệm điều phối thực hiện mảng thứ 3. Về mảng thứ 2: Do trong từng lĩnh vực của mảng này ASEAN đều có cơ cầu hợp tác riêng từ cấp Bộ trưởng tới cấp chuyên viên, SEOM sẽ xem xét, nghiên cứu để đưa ra một cơ cấu điều phối chung nhằm đảm bảo sự gắn kết các mảng với nhau.

Nhằm triển khai thực hiện và đẩy nhanh quá trình xây dựng RIA có hiệu quả, tại Hội nghị SEOM 2/33 (3/2002, Indonesia), Việt Nam đã phối hợp với Singapore đưa ra đề xuất cách thức thực hiện mảng thứ 2 của RIA; Singapore cũng đưa ra đề xuất cách thức thực hiện mảng thứ 3 (Xin xem tài liệu gửi kèm).

Về đề xuất của Việt Nam, các nước đều nhất trí, do nguồn lực hạn chế, các nhóm công tác chuyên ngành và các uỷ ban điều phối xem xét ưu tiên các dự án trọng điểm có tác động trực tiếp tới hội nhập kinh tế khu vực như Tuyến đường sắt xuyên Á Singapore - Côn minh và Mạng ống khí đốt xuyên ASEAN. Tuy nhiên, các dự án nhỏ, có thời hạn thực hiện ngắn cũng không vì thế bị ảnh hưởng.

Về đề xuất của Singapore, SEOM 2/33 đã nhất trí đề nghị các cơ quan đầu mối trong các lĩnh vực hợp tác xác định một số (2 - 3) lĩnh vực chính có tác động đáng kể tới quá trình tự do hoá hàng hoá, dịch vụ và đầu tư để đưa ra những khuyến nghị nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các lĩnh vực đó.

SEOM 2/33 đề nghị các cơ quan đầu mối thông báo và đệ trình SEOM 3/33 (6/2002) kết quả bước đầu việc xây dựng RIA và khuyến nghị cho những lĩnh vực ưu tiên theo đề xuất của Việt Nam và Singapore.

Để triển khai kết quả của Hội nghị SEOM 2/33 và chuẩn bị báo cáo cho SEOM 3/33 trong lĩnh vực lộ trình Hội nhập ASEAN, Bộ Thương mại kính đề nghị Quý Bộ triển khai một số công việc trong lĩnh vực mình phụ trách như sau:

1. Tiếp tục xây dựng Lộ trình theo Bản mẫu của Thái Lan (gửi kèm theo đây).

2. Liệt kê các dự án trong các chương trình hợp tác trong từng lĩnh vực và xem xét ưu tiên các dự án trọng điểm có tác động trực tiếp tới hội nhập kinh tế khu vực.

3. Xác định một số lĩnh vực chính có tác động đáng kể tới quá trình tự do hoá hàng hoá, dịch vụ và đầu tư (như thuế, phi thuế, hải quan, giao thông vận tải, e-commelce,...) từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các lĩnh vực đó.

Rất mong nhận được kết quả triển khai của Quý Cơ quan trước 25/5/2002 (Vụ CSTM Đa biên, Tel: 8 264589; Fax: 8242873) để chúng tôi tổng hợp gửi Ban Thư ký và chuẩn bị Phương án cho Hội nghị SEOM 3/33.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ CSTM ĐA BIÊN
Hoàng Tích Phúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1629/TM-ĐB ngày 29/04/2002 của Bộ Thương mại về việc xây dựng lộ trình Hội nhập ASEAN (RIA)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973
DMCA.com Protection Status