Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1629/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng oil filter do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1629/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1629/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng oil filter

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh thành phố

Hiện nay có một số Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thiết bị lọc dầu (Oil filter) của động cơ. Nhưng khi xác định tên hàng thì có nhiều ý kiến khác nhau: Cơ quan đăng kiểm thì cho rằng đây là “Bộ lọc dầu bôi trơn của động cơ đốt trong”, cơ quan giám định thì cho rằng đây là “Một bộ phận của bộ lộc dầu cho động cơ đốt trong”.

Để có cơ sở xem xét hướng dẫn thống nhất việc phân loại mặt hàng thiết bị lọc dầu của động cơ nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo việc phân loại mặt hàng Oil filter nhập khẩu từ ngày 01/01/2004 đến nay theo các tiêu chí sau:

Tên đơn vị nhập khẩu

Đơn vị Hải quan làm thủ tục

Tên hàng

Số lượng

Mã số, thuế suất

Số thuế NK đã nộp (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo gửi về Vụ Giám sát quản lý trước ngày 15/5/2005./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ TCHQ
- Lưu VT, GS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1629/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng oil filter do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.921
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14