Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1414/TM-XNK ngày 16/08/2002 của Bộ Thương mại về việc kinh doanh hàng miễn thuế

Số hiệu: 1414/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 16/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1414/TM-XNK
V/v kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2668/VPCP-KTTH ngày 21/5/2002 của Văn phòng Chính phủ về một số đề nghị của Tổng cục Hải quan đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế, Bộ Thương mại xin trao đổi với Văn phòng Chính phủ về Văn phòng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Về việc sửa đổi Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ:

Thi hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3535/VPCP-KTTH ngày 9/8/2001 của Văn phòng Chính phủ, trong tháng 9 năm 2001 Bộ Thương mại đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện các Bộ Thương mại, Tài chính, Ngoại giao và Tổng cục Hải quan để kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế năm 2000 và 2001 của 9 cửa hàng miễn thuế. Sau đó, Bộ Thương mại đã tổng hợp lại kết quả kiểm tra và trao đổi với các Bộ, ngành về những vấn đề tồn tại và phương án giải quyết (công văn số 2759/TM-XNK ngày 7/11/2001 của Bộ Thương mại).

Theo ý kiến của các Bộ, ngành chức năng thì hầu hết kiến nghị của các doanh nghiệp và những vấn đề tồn tại trong lĩnh vực này đều thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành. Do đó, các Bộ, ngành đã từng bước xem xét xử lý hoặc phối hợp giải quyết tháo gỡ. Ngoài ra, có một số kiến nghị của các doanh nghiệp chưa thật hợp lý hoặc vượt quá thẩm quyền của các Bộ, ngành nhưng các Bộ, ngành thống nhất cho rằng hiện nay chưa thể tổ chức quản lý được nên chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét (ví dụ: đề nghị bỏ quy định phải có xác nhận của Tổng cục Hải quan về vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, cho bán rượu nguyên chai vượt quá định mức tiêu chuẩn hành lý miễn thuế, nhập khẩu thuốc lá điếu để bán phục vụ các đối tượng ngoại giao v.v...).

Theo Bộ Thương mại, Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ về cơ bản còn phù hợp, đáp ứng được yêu cầu quản lý hiện nay nên trước mắt chưa cần phải bổ sung, sửa đổi.

Bộ Thương mại xin báo cáo và đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Xin gửi kèm theo đây các công văn số 2753/TM-XNK ngày 7/11/2001 của Bộ Thương mại, công văn số 7986 BKH/TMDV ngày 22/11/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công văn số 2912 BNG-LT ngày 26/11/2001 của Bộ Ngoại giao, công văn số 5841/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Hải quan và công văn số 1121 TC/TCT ngày 1/2/2002 và số 8227 TC/TCT ngày 26/7/2002 của Bộ Tài chính để Văn phòng Chính phủ tham khảo.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1414/TM-XNK ngày 16/08/2002 ngày 16/08/2002 của Bộ Thương mại về việc kinh doanh hàng miễn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69