Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1404/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 15/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1404/TM-XNK
V/v nhập khẩu đường

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2002

Kính gửi

- Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Bộ Công nghiệp
- Bộ Y tế
- Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan có văn bản số 3586/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2002 gửi Bộ Thương mại đề nghị làm rõ khái niệm đường tinh luyện và đường thô nêu tại khoản 6, phần II, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 (xin sao gửi kèm theo). Về vấn đề này, Bộ Thương mại xin trao đổi và xin ý kiến các Bộ, ngành như sau:

Đường tinh luyện và đường thô được đưa vào danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại để bảo hộ ngành sản xuất mía đường trong nước. Vì vậy, theo Bộ Thương mại, khái niệm “đường tinh luyện và đường thô” nêu tại khoản 6, phần II, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ chỉ bao gồm các loại đường mía và đường khác có khả năng sử dụng thay thế cho đường mía, thí dụ như đường làm từ củ cải đường. Cách hiểu này là phù hợp với Phụ lục B1 của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, theo đó, Việt Nam chỉ bảo lưu quyền hạn chế nhập khẩu đối với các loại đường thuộc nhóm 1701 của Biểu thuế nhập khẩu, không bảo lưu đối với các loại đường khác. Cách hiểu này cũng phù hợp với danh mục hàng hóa tham gia CEPT/AFTA của Việt Nam, theo đó, ta chỉ đưa một số loại đường thuộc nhóm 1701 của Biểu thuế nhập khẩu vào danh mục nông sản nhạy cảm; các loại đường khác mà Tổng cục Hải quan nêu (thuộc nhóm 1702, 1703) đều đã xuất hiện trong danh mục hàng hóa để thực hiện CEPT cho năm 2002 (Nghị định số 21/2002/NĐ-CP ngày 28/02/2002 của Chính phủ), tức là được nhập khẩu theo nhu cầu.

Để có cơ sở trả lời chính thức cho Tổng cục Hải quan, Bộ Thương mại đề nghị quý cơ quan cho biết ý kiến về vấn đề này. Các ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Thương mại trước ngày 25/8/2002.

Mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1404/TM-XNK ngày 15/08/2002 ngày 15/08/2002 của Bộ Thương mại về nhập khẩu đường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!