Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1323/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý thời hạn ân hạn thuế nhập khẩu các lô hàng nhập kinh doanh và nhập nguyên liệu để sản xuất thuế nhập khẩu các lô hàng nhập kinh doanh nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty

Số hiệu: 1323/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1323/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty PROCTER&GAMBLE Việt Nam LTD
Tầng 6, tòa án nhà DIAMOND PLAZA, 34 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

 

Trả lời công văn số 23032006 HQ ngày 23/3/2006 của Công ty Procter&Gamble Việt Nam Ltd về việc xử lý thời hạn ân hạn thuế nhập khẩu các lô hàng nhập kinh doanh và nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty thì ngày 3/8/2005, Công ty có mở tờ khai số 15797/NK/SXXK/ĐT tại Cục Hải thành phố Hồ Chí Minh để nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, nhưng do biến động của thị trường nên Công ty không xuất khẩu thành phẩm được và chuyển sang loại hình nhập kinh doanh. Công ty đã đóng đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp của tờ khai trên.

Để tạo điều kiện cho Công ty trong việc hoạt động sản xuất và kinh doanh, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc, các chứng từ nộp tiền của lô hàng trên, nếu đúng như trình bày của Công ty thì đồng ý cho phép Công ty được hoạt động thủ tục XNK bình thường và điều chỉnh lại thời hạn ân hạn thuế các lô hàng nhập kinh doanh lên 30 ngày điều kiện Công ty không nợ thuế quá hạn các lô hàng khác và đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty Procter&Gamble Việt Nam Ltd và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT (2), Vụ KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1323/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý thời hạn ân hạn thuế nhập khẩu các lô hàng nhập kinh doanh và nhập nguyên liệu để sản xuất thuế nhập khẩu các lô hàng nhập kinh doanh nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211