Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 128/BXD-HĐXD về việc ngành nghề kinh doanh khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 128/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 01/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 128/BXD-HĐXD
V/v: Ngành nghề kinh doanh khảo sát xây dựng

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4593/SKHĐT-ĐKKD ngày 06/8/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp về ngành nghề kinh doanh khảo sát xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại phụ lục III, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ, các dịch vụ hoạt động xây dựng được quy định trong Luật xây dựng thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

- Hoạt động khảo sát xây dựng là một trong các hoạt động xây dựng. Các tổ chức và cá nhân khi thực hiện khảo sát xây dựng phải đáp ứng được điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Riêng cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Như vậy, khi đăng ký kinh doanh ngành nghề này không bắt buộc phải có điều kiện, mà khi hoạt động kinh doanh mới bắt buộc có chứng chỉ hành nghề và đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định.

- Hoạt động khảo sát xây dựng là một trong những hoạt động thăm dò địa chất thuộc mã ngành 71103 theo Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về ngành nghề kinh doanh khảo sát xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, xử lý theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD.
 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 128/BXD-HĐXD ngày 01/09/2009 về việc ngành nghề kinh doanh khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151