Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12762/BTC-TCHQ năm 2013 xem xét đề nghị của Tổng công ty xây dựng Lũng Lô do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12762/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12762/BTC-TCHQ
V/v xem xét đề nghị của Tổng công ty xây dựng Lũng Lô

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6235/HQHP-TXNK ngày 02/8/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xem xét đề nghị của Công ty xây dựng Lũng Lô đối với 02 lô hàng nhập khẩu mặt hàng xe ô tô tự đổ, máy ủi và thiết bị chống rơi lật theo các tờ khai 2795, 2798 NKD/KVII ngày 16/4/1999 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng không gửi kèm theo văn bản đề nghị của Công ty xây dựng Lũng Lô và hồ sơ nhập khẩu kèm theo của doanh nghiệp), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về phân loại:

Nếu tại thời điểm Công ty xây dựng Lũng Lô nhập khẩu mặt hàng xe ô tô tự đổ tải trọng 54,3 tấn có phát sinh vướng mắc như Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo và Bộ Tài chính đã có công văn số 4935 TC/TCT ngày 29/9/1999 hướng dẫn thực hiện thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Về đề nghị miễn thuế nhập khẩu:

Theo trình bày của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, tại thời điểm nhập khẩu, doanh nghiệp không kê khai miễn thuế nhập khẩu. Cho đến nay, hồ sơ tài liệu bổ sung và đề nghị xem xét miễn thuế vẫn chưa đáp ứng được các quy định về miễn thuế (chưa có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu miễn thuế một lần theo quy định tại khoản 1, Điều 37 của Nghị định số 07/1998/NĐ-CP do Bộ Thương mại cấp). Do đó, Bộ Tài chính nhất trí với đề xuất xử lý của Cục Hải quan TP. Hải Phòng là không đủ điều kiện để miễn thuế nhập khẩu trong trường hợp này.

3. Về đề nghị xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:

Để xử lý vấn đề Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu, căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp giải trình lý do không bổ sung hồ sơ theo văn bản thông báo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, trường hợp có lý do khách quan, doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ nộp bổ sung đúng là giấy tờ được lập tại năm 1999 thì căn cứ vào mặt hàng nhập khẩu thực tế, hồ sơ doanh nghiệp bổ sung và các quy định pháp luật tại thời điểm nhập khẩu để xác định. Trường hợp còn nghi ngờ thì kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. Nếu kết quả kiểm tra xác định hồ sơ và số xe ô tô đó của doanh nghiệp nhập khẩu để tạo tài sản cố định thì không thu thuế GTGT.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ (12).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12762/BTC-TCHQ năm 2013 xem xét đề nghị của Tổng công ty xây dựng Lũng Lô do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.552
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76