Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1251/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế TTĐB đối với hàng hóa bị trả lại do kém chất lượng trong quá trình bảo quản

Số hiệu: 1251/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1251/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 600/CT-HTr của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế TTĐB đối với hàng hóa bị trả lại do kém chất lượng trong quá trình bảo quản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB của cơ sở sản xuất bán ra bị trả lại do kém chất lượng trong quá trình bảo quản không tiêu thụ được thì đơn vị bán và đơn vị mua phải làm đúng thủ tục như trả hàng đối với hàng hóa chịu thuế GTGT (quy định tại Mục IV, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính) và được xử lý như sau:

Trường hợp hàng hóa trả lại hoàn toàn và tiêu hủy thì đơn vị phải liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn đầy đủ các thủ tục và trình tự tiêu hủy hàng hóa. Đối với số hàng hóa đã được tiêu hủy phải xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý về giá trị hàng hóa bị thiệt hại theo chế độ. Phần giá trị hàng hóa bị tổn thất trong tỷ lệ (%) cho phép hoặc do nguyên nhân khách quan được hạch toán vào chi phí, số tiền thuế TTĐB đã nộp của lô hàng tiêu hủy được kê khai giảm trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện thủ tục theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1251/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế TTĐB đối với hàng hóa bị trả lại do kém chất lượng trong quá trình bảo quản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.602

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104