Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1206 TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1206 TCT/DNNN
V/v hợp đồng mua bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Thương mại dịch vụ - Thời trang Hà Nội

Trả lời công văn số 183/CV-2004 ngày 14 tháng 4 năm 2004 của Công ty Thương mại dịch vụ - Thời trang Hà Nội về việc hợp đồng mua bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Điều 49 Luật Thương mại quy định: “Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá và pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó; điện báo, telex, fax, thư điện tử và các hình thức thông tin điện tử khác cũng được coi là hình thức văn bản”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá với nước ngoài dưới hình thức fax, thư điện tử, nếu bản fax và thư điện tử có nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng hoá quy định tại Điều 50 Luật Thương mại và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 81 Luật Thương mại thì bản fax, thử điện tử đó được coi là hợp đồng mua bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài (còn gọi là hợp đồng ngoại).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Thương mại dịch vụ - Thời trang Hà Nội biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1206 TCT/DNNN ngày 23/04/2004 ngày 23/04/2004 của Tổng cục thuế về việc hợp đồng mua bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.055

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!