Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1094/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh làm thủ tục chuyển tiếp đối với các loại ô tô

Số hiệu: 1094/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 18/04/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1094/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ1094/TCHQ-GSQL NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH LÀM THỦ TỤC CHUYỂN TIẾP ĐỐI VỚI CÁC LOẠI Ô TÔ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Ngày 09/01/1996 Tổng cục có Công văn số 65/TCHQ-GSQL về việc chấn chỉnh làm thủ tục đối với hàng chuyển tiếp và quản lý các địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu; ngày 19/3/1996 có Chỉ thị số 19/TCHQ-GSQL của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về một số biện pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh việc làm thủ tục hải quan đối với hàng chuyển tiếp gửi Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố.

Theo báo cáo của Cục Hải quan một số Tỉnh, Thành phố và báo cáo của các đoàn kiểm tra, thanh tra của Tổng cục, những tồn tại đã được nêu trong hai văn bản dẫn trên chưa được thực hiện triệt để. Đặc biệt là đối với các loại ô tô nhập khẩu đã lợi dụng việc cho chuyển tiếp và những sơ hở trong quá trình giám sát, quản lý hàng chuyển tiếp của Hải quan để gian lận thương mại, trốn lậu thuế ngày càng gia tăng.

Để kịp thời tiếp tục chấn chỉnh những tồn tại trong việc làm thủ tục Hải quan đối với hàng chuyển tiếp nói chung và đối với mặt hàng là các loại ô tô nói riêng, yêu cầu Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện ngay chỉ đạo của Tổng cục Hải quan như sau:

1. Tiếp tục bám sát các loại hàng chuyển tiếp để chấn chỉnh kịp thời trong ngày mọi sơ hở, sai phạm xẩy ra theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục tại hai văn bản nói trên.

2. Từ nay, tất cả các loại ô tô nhập khẩu phải được hoàn thành mọi thủ tục hải quan tại Cửa khẩu (kể cả tính thuế, báo thuế, thu thuế và cấp giấy nguồn gốc xe ô tô để đi đăng ký với cơ quan công an). Không được phép cho chuyển tiếp các loại ô tô nhập khẩu về các địa phương khác hoàn thành thủ tục hải quan.

3. Lãnh đạo Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố liên quan phải chuẩn bị đủ lực lượng, mặt bằng, phương tiện làm việc và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan tại cửa khẩu nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chủ hàng nhập khẩu ô tô làm thủ tục được dễ dàng, nhanh chóng, đúng luật pháp.

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố triển khai thực hiện triệt để chỉ đạo trên. Tình hình diễn biến trong quá trình thực hiện hàng ngày, báo cáo Tổng cục theo chỉ đạo tại công văn 65/TCHQ-GSQL ngày 09/01/1996.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1094/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh làm thủ tục chuyển tiếp đối với các loại ô tô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.785
DMCA.com Protection Status