Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1007/TCHQ-GSQL về việc gửi hàng thuốc lá điếu và ô tô đã qua sử dụng của khách hàng nước ngoài vào kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1007/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1007/TCHQ-GSQL
V/v: hàng hoá gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam
(Địa chỉ: số 14 Trần Bình Trọng, TP Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 12 KD/DEVYT ngày 15/01/2005 của Công ty Cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam về việc xin gửi hàng thuốc lá điếu và ô tô đã qua sử dụng của khách hàng nước ngoài vào kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Điều 34 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ Qui định chi tiết một số Điều của Luật Hải quan về việc tạm dừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan đối với một số mặt hàng đã qua sử dụng thì mặt hàng thuốc lá điếu và ôtô đã qua sử dụng thuộc điểm 6.9 danh mục hàng cấm nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ nên không được phép gửi kho ngoại quan. Yêu cầu Công ty thực hiện đúng qui định tại các văn bản dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Cục Hải quan Quảng Ninh
- Lưu VT (GSQL-2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1007/TCHQ-GSQL về việc gửi hàng thuốc lá điếu và ô tô đã qua sử dụng của khách hàng nước ngoài vào kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.896
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112