Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0754TM/ĐB ngày 27/02/2003 của Bộ Thương mại về việc rà soát IAP 2002 và xây dựng IAP 2003

Số hiệu: 0754TM/ĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 27/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0754TM/ĐB
V/v rà soát IAP 2002 và xây dựng IAP 2003

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ tư pháp
 - Ngân hàng nhà nước Việt Nam,
 - Bộ công nghiệp,
 - Bộ tài chính.

Thực hiện chỉ thị của Chính phủ về việc xây dựng và đệ trình IAP theo nghĩa vụ hàng năm với APEC. Bộ thương mại đã phối hợp với các Bộ, các ngành xây dựng và đệ trình IAP 2002 của Việt Nam và gửi cho APEC đúng hạn, được các thành viên đánh giá cao. Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của các thành viên trong APEC, bản IAP 2002 cơ sở bộ phải được hoàn thiện và đệ trình lên Hội nghị Bộ Thương mại vào tháng 5/2003 và bản IAP 2003 chính thức phải được hoàn thiện và đệ trình lên Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Thương mại vào tháng 9/2003. Để có thể hoàn thiện IAP 2003 của Việt Nam và gửi cho APEC theo đúng tiến độ đã được quy định. Bộ Thương mại kính đề nghị Quý Bộ/Ngành xây dựng IAP 2003 bằng tiếng Việt và tiếng Anh với các nội dung chính như sau:

- Tổng kết việc thực hiện các cam kết trong năm 2002 đối với các lĩnh vực mà Quý Bộ/ Ngành phụ trách (xin xem phụ lục chi tiết kèm theo), mốc thời gian để tính các hoạt động được hoàn thành là 31/3/2003. Các hoạt động triển khai sau thời gian này sẽ được đưa vào kế hoạch hành động cho thời gian tới;

- Cập nhật những thay đổi về tình hình và cơ chế quản lý so với năm trước;

- Cập nhật các chính sách, quy định hiện hành;

- Nghiên cứu đưa ra các kế hoạch hành động cho thời gian tới.

Kính đề nghị quý Bộ/Ngành dự thảo phần quý Bộ/Ngành phụ trách và gửi về Bộ Thương mại, Vụ CSTM Đa biên (apect@mot.gov.Việt Nam; apectnv2006@yahoo.com) (bằng văn bản  và phần mềm) trước ngày 5/4/2003 để chúng tôi kịp tổng hợp trình Chính phủ. Chúng tôi  xin gửi kèm bản IAP 2002 phần nội dung do quý Bộ/ Ngành xây dựng để tham khảo.

Bộ Thương mại xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ/Ngành

 

Trần Quốc Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0754TM/ĐB ngày 27/02/2003 của Bộ Thương mại về việc rà soát IAP 2002 và xây dựng IAP 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.814
DMCA.com Protection Status