Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0723/TM-ĐT ngày 25/02/2003 của Bộ Thương mại về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao theo Chỉ thị 19/2001/CT-TTg

Số hiệu: 0723/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 25/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0723/TM-ĐT
V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao theo Chỉ thị 19/2001/CT-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện công văn số 163/CP-QHQT ngày 14/02/2003 của Chính phủ về báo cáo thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao theo Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg ngày 28/8/2001 của Chính phủ, Bộ Thương mại xin báo cáo việc triển khai như sau:

Theo Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg ngày 28/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Thương mại được giao hai nhiệm vụ.

- Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thu hẹp Danh mục hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua để xuất khẩu.

- Ban hành quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ nhập khẩu, dịch vụ phân phối trong nước.

1. Về thực hiện nhiệm vụ Thứ nhất:

Ngay sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 19/2001/CT-TTg ngày 28/8/200, Bộ Thương mại đã có văn bản gửi các Bộ, ngành lấy ý kiến về mở rộng xuất khẩu đối với một số mặt hàng và ngày 30/10/2001 báo cáo Chính phủ bằng công văn số 4416/TM-ĐT

Sau khi đã tập hợp ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành, ngày 04/12/2001 Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư số 26/2001/TT-BTM về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2000/TM-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP này 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” trong đó đã giảm bớt “Danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để mua xuất khẩu”. Nghĩa là doanh nghiệp FDI được mua mọi hàng hoá sản xuất trong nước để xuất khẩu, chỉ trừ “Danh mục hàng xuất khẩu” theo quy định chung của Quyết định số 46/2001/QĐ-CP và 4 mặt hàng với mục đích bảo đảm an ninh lương thực và bảo vệ môi trường tài nguyên quý hiếm (Gạo: Động vật rừng; Thực vật rừng dùng làm giống; Đá quí, kim loại quý, ngọc trai tự nhiên).

Như vậy, so với Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000, Bộ Thương mại đã mở rộng doanh nghiệp FDI được mua sắm sản phẩm trong nước để xuất khẩu thêm các nhóm hàng sau: Cà phê nhân, Sản phẩm gỗ, Khoáng sản.

2. Về thực hiện nhiệm vụ Thứ hai

Việc cho phép doanh nghiệp FDI được hoạt động dịch vụ nhập khẩu và dịch vụ phân phối có liên quan đến nhiều văn bản pháp luật chưa quy định và đặc biệt là liên quan đến lộ trình thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, lộ trình trong Bản chào của Việt Nam tham gia vào wto.

Bộ Thương mại đã có công văn số 1551/TM-ĐT ngày 05/6/2002 gửi Văn Phòng Chính Phủ, Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp đề nghị hoạt động đầu tư trong lĩnh vực thương mại thuần tuý (đầu tư vào dịch vụ nhập khẩu và dịch vụ phân phối) do Luật Thương mại điều chỉnh và đề nghị lộ trình mở cửa về dịch vụ này theo lộ trình ở Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Khái niệm về dịch vụ nhập khẩu và dịch vụ phân phối nêu tại Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên được hiểu là hoạt động kinh doanh dịch vụ nhập khẩu (nhập khẩu, nhận uỷ thác nhập khẩu, chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất, đại lý...) và kinh doanh phân phối hàng hoá nhập khẩu, hàng hoá sản xuất tại Việt Nam. Đây là hoạt động thương mại thuần tuý. Mặt khác, tại Điều 1 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 cũng nêu rõ “Các hoạt động tín dụng quốc tế, hoạt động thương mại... không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.” Tuy nhiên trong dự thảo nghị định điều chỉnh bổ sung Nghị định số 24/2000/NĐ-Chính phủ ngày 31/7/2000 về thi hành Luật đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến các Bộ, trình Chính phủ đã đưa các dự án đầu tư vào dịch vụ nhập khẩu và dịch vụ phân phối vào Danh mục dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Thương mại đã có ý kiến về việc này tại công văn số 2177/TM-ĐT ngày 05/6/2002.

Hiện nay Bộ Thương mại đang soạn thảo Luật Thương mại sửa đổi sẽ có những quy định mới nhằm Luật Thương mại phù hợp với các quy định mới của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có điều chỉnh cả hoạt động thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Bộ Thương mại xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg và xin Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0723/TM-ĐT ngày 25/02/2003 của Bộ Thương mại về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao theo Chỉ thị 19/2001/CT-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.990

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0