Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 0398/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 25/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0398/TM-XNK

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0398/TM-XNK NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC THU NỢ TỪ LÀO BẰNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN CKD  XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc trung ương,
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 344/VPCP-KTTH ngày 18/1/2002 và số 1129/VPCP-KTTH ngày 7/3/2002 về việc thu nợ từ Lào;

Tiếp theo Công văn số 0115/TM-XNK ngày 31/1/2002 của Bộ Thương mại;

Bộ thương mại xin thông báo:

Đến ngày 30/6/2002, chấm dứt việc thu nợ bằng nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy theo phương thức đổi hàng đối vơí tất cả các khoản nợ của Lào còn lại trong các năm 1998, 1999 đã được Bộ thương mại cho phép theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ thương mại đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan TW của các đoàn thể chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc xử lý dứt diểm không để xảy ra gian lận thương mại trong xuất nhập khẩu đổi hàng với Lào, thực hiện đúng các quy định hiện hành và các quy định tại Văn bản số 344/VPCP-KTTH ngày 18/1/2002 của Văn phòng Chính phủ.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 0398/TM-XNK ngày 25/03/2002 của Bộ Thương mại về việc thu nợ từ Lào bằng nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.5