Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 735/TCT/DNNN of March 15, 2005, on tax policy towards insurance agents

Số hiệu: 735/TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 15/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 735TCT/DNNN
V/v CS thuế đối với các đại lý bảo hiểm

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Chi Nhánh Công ty bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh tại Hà Nội

Trả lời công văn số 1029/2004/CV-B04KT ngày 31/3/2004; công văn số 24/2004/CV-B04KT ngày 07/5/2004 của Chi nhánh công ty bảo hiểm TP Hồ Chí Minh tại Hà Nội về việc nộp thuế GTGT của các đại lý, công tác viên bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 174/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 hướng dẫn áp dụng thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm; công văn số 214 TC/TCT ngày 8/1/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN đại lý bảo hiểm; Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, thì: Chi nhánh Công ty bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh tại Hà Nội có trách nhiệm đăng ký, khê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu bảo hiểm tại Cục thuế Hà Nội. Các đại lý bán bảo hiểm theo đúng giá quy định, hưởng hoa hồng không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu bán bảo hiểm và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Trường hợp trước đây các đại lý và Chi nhánh đều kê khai và nộp thuế GTGT đối với doanh thu bảo hiểm bán qua các đại lý bảo hiểm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Chi nhánh và các Đại lý lập Biên bản đối chiếu số liệu thuế GTGT và chứng từ đã nộp thuế GTGT cho doanh thu bán bảo hiểm của Đại lý có xác nhận của Cơ quan Thuế địa phương trực tiếp quản lý Đại lý để tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Chi nhánh kê khai nộp thuế GTGT tại Hà Nội.

Từ năm 2005, Chi nhánh và các Đại lý thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định tại Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty bảo hiểm Tp. Hồ Chí Minh tại Hà Nội được biết để hướng dẫn các Đại lý thực hiện và liên hệ với Cục thuế Tp. Hà Nội để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các tỉnh, thành phố
- Lưu {VP(HC), DNNN (2b)}

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

THE FINANCE MINISTRY
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 735 TCT/DNNN

Hanoi, March 15, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON TAX POLICY TOWARDS INSURANCE AGENTS
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 735/TCT/DNNN of March 15, 2005, on tax policy towards insurance agents

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.168

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17