Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 4973/TC/CST of April 26, 2005, on the time for withholding 10% income tax on each payment of VND 500,000 or more to individuals

Số hiệu: 4973/TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bạch Thị Minh Huyền
Ngày ban hành: 26/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4973/TC/CST
V/v thời hạn thực hiện khấu trừ thuế 10% đối với các khoản chi trả cho các cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4973 TC/CST NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC THỜI HẠN THỰC HIỆN KHẤU TRỪ THUẾ 10% ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI TRẢ CHO CÁC CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ 500.000 ĐỒNG/LẦN TRỞ LÊN

Kính gửi:

- Cục Đăng kiểm Việt Nam
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trục thuộc TW

Trả lời Công văn số 312/2005-ĐK ngày 18/4/2005 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thời hạn thực hiện khấu trừ thuế 10% đối với các khoản chi trả cho cá nhân thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Mục 3.3.1.1, Điểm 3, phần III, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính có quy định cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý. hưởng hoa hồng; môi giới (kể cả tiền thưởng); tiền nhuận bút, tiền giảng dạy; tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm, tiền thù lao do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế, kiến trúc, đào tạo, hoạt động biểu diễn, hoạt động thể dục thể thao và các khoản chi trả thuộc diện chịu thuế khác.

Tại Điểm 1, phần VIII của Thông tư 81/2004/TT-BTC có quy định: "Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký công báo và thay thế Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các quy định trái với quy định tại Thông tư này".

Thông tư 81/2004/TT-BTC được đăng công báo số 35436 ngày 29/8/2004 nên hiệu lực thi hành được tính từ ngày 12/09/2004. Trên thực tế, trong khoảng thời gian từ 01/07/2004 đến trước ngày 12/09/2004, Thông tư của Bộ Tài chính số 81/2004TT-BTC chưa có hiệu lực nên việc khấu trừ thuế đối với các khoản chi trả cho cá nhân vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC. Vì vậy, việc khấu trừ thuế 10% đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập thấp từ 500.000 đồng/lần trở lên được thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước từ ngày 12/09/2004.

Bộ Tài chính thông báo để Cục đăng kiểm và Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Bạch Thị Minh Huyền

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 4973/TC/CST
On the time for withholding 10% income tax on each payment of VND 500,000 or more to individuals

Hanoi, April 26, 2005

 

To:

- The Vietnam Register
- Provincial/municipal Tax Departments
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 4973/TC/CST of April 26, 2005, on the time for withholding 10% income tax on each payment of VND 500,000 or more to individuals

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


842
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233