Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 4468/TCT-CS of November 02, 2009, on value-added tax (VAT) for international transportation by road

Số hiệu: 4468/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4468/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với vận tải quốc tế bằng đường bộ.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Quảng Trị;
- Tổng công ty Thép Việt Nam.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 144/CT-TTHT ngày 06/3/2009 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị, công văn số 509/VNS-XNK ngày 16/4/2009 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc thuế GTGT đối với vận tải quốc tế bằng đường bộ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và điểm 1c mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam. Trường hợp hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa”.

Về vận tải quốc tế bằng đường bộ: Theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6757/BGTVT-HTQT ngày 29/9/2009 thì theo quy định của các Hiệp định vận tải đường bộ mà Việt Nam ký kết với nước ngoài thì tuyến vận tải quốc tế là tuyến có một trong hai điểm khởi hành hoặc xuất phát nằm trên lãnh thổ của Việt Nam và điểm còn lại nằm trên lãnh thổ của nước có ký kết Hiệp định với Việt Nam.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp các doanh nghiệp vận tải thực hiện vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam ra nước ngoài bằng đường bộ theo hợp đồng, trong đó chặng nội địa chiếm từ 80-95% trong tổng chiều dài của tuyến, có một điểm của tuyến nằm trên lãnh thổ Việt Nam và điểm còn lại của tuyến nằm trên lãnh thổ nước ngoài cũng được coi là vận tải quốc tế và doanh thu vận tải quốc tế được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 1 Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Thép Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Phạm Duy Khương

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION’S
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4468/TCT-CS

Hanoi, November 02, 2009

 

OFFICIAL LETTER

ON VALUE-ADDED TAX (VAT) FOR INTERNATIONAL TRANSPORTATION BY ROAD
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 4468/TCT-CS of November 02, 2009, on value-added tax (VAT) for international transportation by road

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.339
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253