Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 350 TCT/PCCS of January 25, 2005, Subject: completion of VAT and BIT declaration forms

Số hiệu: 350TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 350/TCT/PCCS

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 350/TCT/PCCS NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC LẬP MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT; Thông tư 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Về việc triển khai thực hiện hai Thông tư nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Về việc áp dụng mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng và mẫu tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

a/ Việc áp dụng mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày 07/1/2005 (ngày đăng công báo số 7+8).

Năm 2004 cơ sở kinh doanh có Điều chỉnh về thuế giá trị gia tăng cả năm thì áp dụng tờ khai Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng năm ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Số liệu Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên tờ khai Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng năm 2004 được sử dụng để Điều chỉnh vào tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 2 năm 2005. Trường hợp cơ sở kinh doanh lập tờ khai Điều chỉnh chậm so với thời gian nêu trên thì Điều chỉnh vào tờ khai của tháng hoàn thành tờ khai Điều chỉnh năm.

b/ Việc áp dụng mẫu tờ khai tự quyết toán và hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày 12/1/2005 (ngày đăng công báo số 11+12) và được áp dụng cho việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2004 đối với tất cả các cơ sở kinh doanh (kể cả cơ sở kinh doanh áp dụng cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế).

2. Đề nghị các Cục thuế chủ động tổ chức tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn lập tờ khai cho tất cả các cơ sở kinh doanh biết, thực hiện đúng việc kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo mẫu tờ khai quy định tại hai Thông tư nêu trên và hướng dẫn tại công văn này./.

 

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 350 TCT/PCCS
Subject: completion of VAT and BIT declaration forms

Hanoi, January 25, 2005

 

To: Provincial/municipal Tax Departments

On December 27, 2004, the Finance Ministry issued Circular No. 127/2004/TT-BTC , amending its Circular No. 127/2003/TT-BTC of December 22, 2003 and Circular No. 84/2004/TT-BTC of August 18, 2004 on value added tax (VAT) declaration forms and guidance on the completion thereof; and Circular No. 128/2004/TT-BTC, amending its Circular No. 127/2003/TT-BTC of December 22, 2003 and Circular No. 88/2004/TT-BTC of September 1, 2004, on business income tax (BIT) self-settlement declaration forms and guidance on the completion thereof. For application of the two above-mentioned Circulars, the General Department of Taxation provides the following guidance:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 350 TCT/PCCS of January 25, 2005, Subject: completion of VAT and BIT declaration forms

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226