Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 31 TCT/PCCS of January 5, 2005, On issuance of sanctioning decisions against late payment of taxes and fines

Số hiệu: 31TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/TCT/PCCS

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 31/TCT/PCCS NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT NỘP CHẬM TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong quá trình thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, còn có ý kiến khác nhau về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với hành vi nộp chậm tiền thuế, tiền phạt. Để việc xử phạt hành vi nộp chậm tiền thuế và tiền phạt được thực hiện thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “... nếu quá thời hạn nộp thuế mà cơ sở kinh doanh chưa nộp thì ra thông báo về số thuế phải nộp và số tiền phạt chậm nộp...” và tại Khoản 2, Điều 15 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định: “Thông báo cho cơ sở kinh doanh về việc chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế và quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế ...”

2- Tại Điều 9 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ đã hướng dẫn việc xử phạt vi phạm về thu nộp tiền thuế tiền phạt như sau: “Xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế đối với hành vi nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt so với ngày quy định phải nộp ghi trong thông báo nộp thuế, quyết định xử phạt. Trường hợp không có thông báo thuế thì thời gian tính phạt nộp chậm căn cứ vào thời hạn phải nộp thuế theo quy định tại các luật thuế...”

3- Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì: hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế phải tuân thủ những quy định tại Điều 56 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Như vậy mọi trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính đều phải thực hiện bằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo mẫu đã được ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện theo quy định của Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 31 TCT/PCCS
On issuance of sanctioning decisions against late payment of taxes and fines

Hanoi, January 5, 2005

 

To: Provincial/municipal Tax Departments

In the course of sanctioning administrative violations in taxation domain, there remain different opinions on the sanctioning order and procedures for late payment of taxes and fines. For the uniform implementation of sanctions against acts of late payment of taxes and fines in the entire taxation administration, the General Department of Taxation hereby gives the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 31 TCT/PCCS of January 5, 2005, On issuance of sanctioning decisions against late payment of taxes and fines

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114