Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3021TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3021 TCT/PCCS
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1067 CT/TT-HT ngày 9 tháng 8 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc xác định thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.6,Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Sản phẩm hoá chất (trừ hoá chất cơ bản hướng dẫn tại Điểm 2.20, Mục II, Phần B Thông tư này, mỹ phẩm” áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, các sản phẩm hoá chất Alkaline, Daimentin, Zeolite, Oxyzeo không nhằm trong danh Mục các loại hoá chất cơ bản và danh Mục các loại dược liệu làm nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, phòng bệnh (phụ lục số 1, phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC) áp dụng thuế suất thuế gia tăng là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3021 TCT/PCCS

Hanoi, September 17, 2004

 

OFFICIAL LETTER

ON VALUE ADDED TAX (VAT)

To: The Tax Department of Phu Yen province

In response to Official Letter No. 1067 CT/TT-HT of September 9, 2004, of the Taxation Department of Phu Yen province on the application of VAT rates, the General Department of Taxation hereby gives the following opinion:

Point 3.6, Section II, Part B of the Finance Ministry’s Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, guiding the implementation of the Government’s Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, detailing the implementation of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of VAT Law stipulates: “Chemical products (except for base chemicals defined at Point 2.20, Section II, Part B of this Circular), cosmetics” are subject to the VAT rate of 10%.

Under the aforesaid guidance, chemical products of Alkaline, Diamantine, Zeolite and Oxyzeo are not on the list of base chemicals or the list of pharmaceutical materials used as raw materials for the production of preventive and curative medicines (Appendices 1 and 2 to Circular No. 120/2003/TT-BTC) and therefore, are subject to the VAT rate of 10%.

The General Department of Taxation hereby notifies the Taxation Department of Phu Yen province thereof as instruction for compliance.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 3021 TCT/PCCS of September 17, 2004, on value added tax (VAT)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.663

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!