Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 1121TCT/TS of April 18, 2005, on registration fees

Số hiệu: 1121TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1121TCT/TS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam (VILC)

Trả lời công văn số 15/CV/05 ngày 28/03/2005 của Công ty Cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam (VILC) về lệ phí trước bạ tài sản cho thuê tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo Điểm 4 (4a), Mục II Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghi định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì tổ chức, cá nhân có tài sản phải kê khai nộp lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế địa phương nơi đăng ký sở hữu, sử dụng tài sản. Do vậy, Công ty cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam đăng ký sở hữu, sử dụng tài sản tại địa phương nào thì nộp lệ phí trước bạ theo quy định tương ứng. Trường hợp Công ty đăng ký xe ô tô dưới 7 chỗ ngồi tại khu vực đô thị thì phải nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ là 5%; đăng ký tại khu vực khác thì phải nộp lệ phí trước bạ là 2%.

2. Tại Điểm 1 Thông tư số 53/2002/TT-BTC ngày 25/6/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính quy định: “… Căn cứ theo Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ, tài sản cho thuê của các Công ty cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê (khi kết thúc thời hạn thuê) thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ…”.

Căn cứ quy định trên, tài sản cho thuê của các công ty cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ; kể cả trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính được chuyển nhượng cho bên thuê thứ hai (do bên thứ nhất không có nhu cầu hoặc khả năng tiếp tục thuê) được bên cho thuê chấp thuận thì bên thuê thứ hai cũng không phải nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp bên thuê không mua lại tài sản thuê (sau khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính) và bên cho thuê chuyển giao tài sản đó cho tổ chức cá nhân khác thì tổ chức, cá nhân đó phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam (VILC) biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP (HC), TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

THE FINANCE MINISTRY
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1121 TCT/TS

Hanoi, April 18, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON REGISTRATION FEES
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 1121TCT/TS of April 18, 2005, on registration fees

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.239

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0