Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2764 TCT/ĐTNN ngày 30/08/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời câu hỏi đối thoại

Số hiệu: 2764TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2764 TCT/ĐTNN
V/v trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2004

 

 

Kính gửi: Công ty Ajnomoto

Tổng cục Thuế nhận được đề nghị hướng dẫn đối với một số khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với khoản chi lương tháng thứ 13:

Theo quy định tại Điểm 3.1.b, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì: Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp Nhà nước) được phép hạch toán vào chi phí đối với khoản tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thảo ước lao động tập thể. Trường hợp của Công ty tại hợp đồng lao động hoặc thảo ước lao động tập thể có quy định người lao động được hưởng lương tháng thứ 13 thì khoản chi phí tiền lương tháng thứ 13 được tính vào chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Đối với khoản trợ cấp thôi việc:

Theo quy định tại Điểm 9, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì: Trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ hiện hành được tính vào chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp Công ty chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động cao hơn so với chế độ hiện hành thì Công ty không được tính vào chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với phần trợ cấp chi vượt mức so với chế độ hiện hành.

3. Đối với khoản chi bữa ăn giữa ca bằng hiện vật:

Theo quy định tại Điểm 3.2, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì: Khoản chi phí tiền ăn giữa ca do giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh quyết định phù hợp với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhưng phải đảm bảo mức chi hàng tháng cho mỗi người lao động không vượt quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước. Riêng chi phí ăn định lượng cho người lao động đối với một số ngành nghề đặc biệt theo văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động.

4. Đối với khoản tiền Tết:

Theo quy định tại Mục IV, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì: Doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế. Do đó Công ty không được tính vào chi phí đối với khoản tiền thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2764 TCT/ĐTNN ngày 30/08/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời câu hỏi đối thoại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210