Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2003/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc chính sách thuế và hạch toán đối với vỏ bình ga

Số hiệu: 2003/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2003/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế và hạch toán đối với vỏ bình ga

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Tây Ninh 

Trả lời công văn số 306 CT/QLDN2 ngày 24/3/2006 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về việc chính sách thuế và hạch toán đối với vỏ bình ga, tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 7640 TC/TCT ngày 21/6/2005 của Bộ Tài chính về việc thuế GTGT và hạch toán chi phí đối với vỏ bình ga thì trường hợp doanh nghiệp nhận tiền ký cược, đặt cọc vỏ bình ga của khách hàng thì phải hạch toán Khoản tiền ký cược, đặt cọc vỏ bình ga vào tài Khoản theo dõi tiền đặt cọc; khi tiến hành phân bổ chi phí đối với vỏ bình ga, doanh nghiệp phải kết chuyển tỷ lệ tương ứng từ Khoản tiền đặt cọc vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Đại Dương khi thu tiền đặt cọc vỏ bình ga của các đại lý thì không phải xuất hóa đơn GTGT đối với Khoản tiền đặt cọc này nhưng trong kỳ kinh doanh, khi doanh nghiệp tiến hành trích phân bổ giá trị bình ga vào chi phí sản xuất kinh doanh thì đồng thời phải kết chuyển một tỷ lệ tương ứng từ Khoản tiền đặt cọc của đại lý vào doanh thu và Khoản doanh thu này doanh nghiệp phải xuất hóa đơn GTGT cho đại lý (doanh thu đã bao gồm thuế GTGT).

Đối với Khoản tổng thu từ ký quỹ, ký cược trong năm 2004 Doanh nghiệp tư nhân Đại Dương đã thu (Khoảng 2,5 tỷ đồng) thì không phải kết chuyển toàn bộ tổng số tiền này vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN mà chỉ kết chuyển doanh thu tương ứng với số chi phí bình ga thực tế đã phân bổ trong năm 2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2003/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc chính sách thuế và hạch toán đối với vỏ bình ga

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211