Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 99/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 07/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 99/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn xử lý điều chỉnh số thu thuế cuối niên độ kế toán

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2354/HQĐN-NV ngày 13.11.2008 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai v/v nêu tại trích yếu. Trên cơ sở ý kiến của Vụ chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2, Điều 62 Luật Ngân sách Nhà nướckhoản 1 Điều 68 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06.06.2003 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, số quyết toán thu Ngân sách Nhà nước là số đã thực nộp hoặc đã hạch toán thu Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Chênh lệch số thu Ngân sách Nhà nước giữa cơ quan Hải quan hạch toán sai so với số thu của Kho bạc Nhà nước trong năm 2004 và năm 2005 do thời điểm ghi sổ khác nhau không làm thay đổi số thực thu vào Ngân sách Nhà nước.

Số thu Ngân sách Nhà nước năm 2004 và năm 2005 đã tổng hợp quyết toán trình Quốc hội phê chuẩn trên cơ sở số thu đã thực nộp hoặc đã hạch toán thu Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Số báo cáo thu của cơ quan Hải quan nếu có sai lệch với số liệu của Kho bạc Nhà nước do nguyên nhân chênh lệch về thời điểm ghi sổ thì có thuyết minh giải trình để không tính trùng số thu.

2. Kế toán hoạt động thu thuế và thu khác của cơ quan Hải quan chỉ là kế toán nghiệp vụ theo dõi các khoản thu của cơ quan Hải quan, giúp cơ quan Hải quan và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý giám sát hoạt động nghiệp vụ. Kế toán ngân sách và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do cơ quan Kho bạc thực hiện là kế toán theo dõi các khoản thu, chi phục vụ quyết toán ngân sách. Do đó số thu của từng năm ngân sách phản ánh trên báo cáo tài chính do Kho bạc Nhà nước thực hiện.

Tuy nhiên, theo quy định tại Chế độ kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-KTTT ngày 15.11.2000 của Tổng cục Hải quan và Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10.04.2006, Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17.10.2007 của Bộ Tài chính, để ghi nhận các khoản thu thuế của các đơn vị nộp qua Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan phải căn cứ vào chứng từ (giấy báo có) của Kho bạc. Để đối chiếu số thu nộp Ngân sách Nhà nước giữa cơ quan Hải quan và Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan phải lập "Bảng đối chiếu với Kho bạc số nộp ngân sách".

Trường hợp có phát sinh sai lệch về số thu Ngân sách Nhà nước giữa hai cơ quan này thì số thu sai lệch cuối năm giữa cơ quan Hải quan và Kho bạc Nhà nước phải được phản ánh và giải trình trên "Bảng đối chiếu với Kho bạc số nộp ngân sách".

Do đó, đối với trường hợp số thu do cơ quan Hải quan hạch toán sai so với số thu của Kho bạc Nhà nước trong năm 2004 và năm 2005, chưa có giải trình rõ ràng trên báo cáo năm 2004, năm 2005 thì cơ quan Hải quan cần bổ sung thêm bản thuyết minh (giải trình) đính kèm báo cáo của năm phát hiện sai sót. Trên bản thuyết minh ghi rõ: Điều chỉnh giảm số thu của năm 2004, điều chỉnh tăng số thu của năm 2005 và nêu rõ lý do tại sao phải điều chỉnh.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định về thời điểm ghi sổ, nhập máy hệ thống kế toán KT 559 theo chứng từ (giấy báo có) của Kho bạc Nhà nước để không xảy ra sai sót như trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 99/TCHQ-KTTT ngày 07/01/2009 về việc hướng dẫn xử lý điều chỉnh số thu thuế cuối niên độ kế toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36