Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9550 TC/TCT ngày 27/08/2004 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng Tài khoản tạm thu thuế TNCN

Số hiệu: 9550TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 27/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9550 TC/TCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN). Tại Điểm 5.4 Mục III Thông tư này đã quy định: “Tiền thoái trả thuế thu nhập cá nhân được sử dụng từ Tài khoản tạm thu của cơ quan thuế. Việc quản lý, sử dụng tài khoản tạm thu của cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”. Nay Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài khoản tạm thu thuế TNDN như sau:

1. Tài khoản tạm thu thuế TNCN do Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mở tại Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố, dùng để quản lý số tiền thuế khấu trừ tại nguồn sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

2. Nội dung Tài khoản tạm thu thuế TNCN:

Mục thu: phản ánh số tiền thuế TNCN do các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập nộp NSNN khi thực hiện trấu trừ tiền thuế TNCN (10% trên tổng thu nhập)của cá nhân có thu nhập tại đơn vị theo quy định tại Điểm 3.3.1.1 Mục II Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính (nêu trên).

Mục chi:

+ Dùng để chi trả tiền thuế TNCN cho các đối tượng được thoái trả thuế theo quyết định của cơ quan thuế.

+ Kết chuyển 50% số nộp phát sinh theo định kỳ vào Ngân sách Nhà nước

Căn cứ số nộp vào tài khoản hàng tháng, đến cuối tháng cơ quan Kho bạc, kết chuyển 50% số phát sinh nộp trong tháng vào ngân sách Nhà nước (Chương 157, Loại 10, Khoản 05, nhóm 1, tiểu nhóm 01, Mục 001) và thực hiện hạch toán phân cấp ngân sách Trung ương, ngân sách Địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về việc mở tài khoản, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan thuế địa phương được mở tài khoản tạm thu thuế TNCN nhanh chóng, thuận lợi, giúp cơ quan thuế thực hiện tốt công tác nộp, hạch toán và thoái trả tiền thuế.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết kịp thời.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9550 TC/TCT ngày 27/08/2004 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng Tài khoản tạm thu thuế TNCN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124