Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 936/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với xe ô tô nhập đầu tư đã được miễn thuế sau đó chuyển nhượng cho đối tượng không được miễn thuế

Số hiệu: 936/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 936/TCHQ-KTTT
V/v: Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô trên 10 năm

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan An Giang 

 

Trả lời công văn số: 0171/HQAG-NV ngày 14/02/2006 của Cục Hải quan An Giang về việc xử lý thuế đối với xe ô tô nhập đầu tư đã được miễn thuế sau đó chuyển nhượng cho đối tượng không được miễn thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1 mục VIII phụ lục 1 Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính theo đó trường hợp xe ô tô nhập đầu tư đã được miễn thuế sau đó chuyển nhượng cho đối tượng không được miễn thuế có thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam trên 10 năm thì giá trị còn lại được xác định là 0%.

Về thủ tục kê khai thực hiện như đối với các trường hợp có thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam từ 10 năm trở xuống nhưng đối với các trường hợp trên 10 năm doanh nghiệp không phải nộp thuế vì số thuế phải nộp bằng không.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan An Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 936/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với xe ô tô nhập đầu tư đã được miễn thuế sau đó chuyển nhượng cho đối tượng không được miễn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210