Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 925/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 925/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 925/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135

Trả lời công văn số 824/TCKT ngày 5/11/2007 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135 về thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3.2 mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như sau: “Nhà thầu phụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho nhà thầu chính của dự án ODA viện trợ không hoàn lại phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của luật pháp thuế, phí, lệ phí”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135 trúng thầu công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ODA, Công ty giao thầu cho đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Xây dựng công trình giao thông I. Khi công trình hoàn thành bàn giao, Xí nghiệp phải xuất hoá đơn GTGT cho Công ty và tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, thuế suất 10% theo hướng dẫn tại điểm 3.14 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135 là đơn vị trực tiếp ký hợp đồng xây dựng với chủ dự án ODA, Công ty làm thủ tục hoàn thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tại điểm 4 mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135 được biết và liên hệ với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế TP. HCM, Hà Nội
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 925/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112