Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9072/BTC-TCT về chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9072/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 9072/BTC-TCT
V/v chính sách thuế GTGT và thuế TNDN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 586/EVN-TCKT ngày 11/02/2010 và công văn số 941/EVN-TCKT ngày 18/03/2010 về việc hoàn thuế GTGT và công văn số 1541/EVN-TCKT ngày 21/04/2010 về việc thuế TNDN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4154/VPCP-KTTH ngày 17/06/2010 của Văn phòng Chính phủ;

Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1.Về việc hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư.

Trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động chưa đăng ký kinh doanh, có quyết định thành lập các Ban quản lý dự án để thay mặt Tập đoàn quản lý dự án đầu tư, Ban quản lý dự án có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế phụ, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.

Ban quản lý dự án kê khai lập hồ sơ hoàn thuế GTGT riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế (trừ các Ban quản lý dự án cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Tập đoàn Điện lực Việt Nam kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế GTGT).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam không được kê khai đối với số thuế GTGT mà Ban quản lý dự án ở tỉnh, thành phố khác đã kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho các Ban quản lý dự án thực hiện và chịu trách nhiệm về việc các Ban quản lý dự án thay mặt Tập đoàn thực hiện kê khai và hoàn thuế GTGT.

2.Về việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tạm hoàn 90% số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết hàng tháng, 10% số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết còn lại sẽ được kê khai để khấu trừ hoặc hoàn vào kỳ kê khai thuế GTGT tiếp theo. Nếu trong 3 tháng liên tục trở lên Tập đoàn có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì 10% số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết còn lại sẽ được hoàn theo quy định hiện hành.

Thủ tục hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định hiện hành.

3.Về thuế TNDN đối với việc tiếp nhận lưới điện trung áp và hạ áp.

Trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận phần giá trị tài sản lưới điện trung áp và hạ áp nhưng không phải hoàn trả cho chủ đầu tư, đã hạch toán tăng tài sản và tăng vốn ngân sách Nhà nước và trích khấu hao, giá trị khấu hao của tài sản bàn giao được sử dụng để tái đầu tư các công trình điện sẽ không được coi là khoản thu nhập của Tập đoàn và không thuộc diện chịu thuế TNDN.

Bộ Tài chính thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ CST, PC, Cục TCDN (BTC);
- Lưu: VT, TCT(CS, KK, PC, DNL(3b)).QMinh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9072/BTC-TCT về chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251