Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 903/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 903/TCT-DNNN
V/v: Thuế TNDN đối với chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty cổ phần giầy Gia Lâm
- Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 09/GGL ngày 27/10/2005 của Công ty cổ phần Giầy Gia Lâm đề nghị xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty: Công ty cổ phần Giầy Gia Lâm đã được cổ phần hóa theo Quyết định số 8379/QĐ-UB ngày 31/12/2001 của UBND thành phố Hà Nội, trong đó không có vốn Nhà nước. Ngày 9/12/2003, Công ty đã ký hợp đồng số 01 CĐ ngày 9/12/2003 chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Hóa chất nhựa. Ngày 17/12/2003, Bên mua đã thanh toán đầy đủ số tiền theo hợp đồng với số tiền là: 8.500.000.000 đồng. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được UBND thành phố Hà Nội chấp nhận. Toàn bộ số tiền thanh toán Bên mua đã chuyển vào tài Khoản của Ngân hàng Công thương Chi nhánh Chương Dương để trả nợ. Từ đầu năm 2003 đến nay, Công ty cổ phần Giầy Gia Lâm không còn đủ Điều kiện vật chất để hoạt động nhưng vẫn tồn tại để giải quyết công nơ và làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Tại Mục I phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính quy định thu nhập chịu thuế TNDN:

“Thu nhập chịu thuế (tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính) bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài và thu nhập chịu thuế khác.

Theo quy định tại Điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

-

Chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế

+

Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp trong năm 2003, Công ty cổ phần Giầy Gia Lâm có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản trên đất và chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thì được xác định chung để tính thu nhập chịu thuế và tính thuế TNDN của năm 2003.

Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra xác định, nếu toàn bộ doanh thu về chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất phát sinh trong năm 2003 thì xử lý thuế TNDN theo Thông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên; nếu doanh thu phát sinh từ năm 2004 thì xử lý thuế TNDN theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và công văn số 2905/TCT-DNNN ngày 24/8/2005 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Giầy Gia Lâm biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được xem xét giải quyết cụ thể, phù hợp với thời Điểm phát sinh doanh thu và thu nhập chịu thuế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 903/TCT-DNNN ngày 13/03/2006 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!