Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 902/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 902/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 902/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty THNN Giao nhận kho vận Thăng Long.

Trả lời công văn số 2611/DRS-TCT ngày 26/11/2007 của Công ty TNHH Giao nhận kho vận Thăng Long về việc chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 23 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 2/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

“Vận tải hàng hoá, hành khách quốc tế.

Vận tải quốc tế bao gồm vận tải của nước ngoài hoặc của các cơ sở kinh doanh vận tải trong nước tham gia vận tải hàng hoá, hành khách từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại, vận tải hàng hoá giữa các cảng nước ngoài.

Trường họp cơ sở làm dịch vụ vận tải ký hợp đồng vận tải hàng hoá, hành khách ra nước ngoài thì doanh thu dịch vụ vận tải không chịu thuế GTGT là doanh thu thực thu của khách hàng”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Giao nhận kho vận Thăng Long ký hợp đồng với khách hàng để làm dịch vụ giao nhận hàng hoá quốc tế (chiều đi và đến Việt Nam) trong đó có phát sinh khoản doanh thu từ cước vận tải quốc tế thì khoản doanh thu từ cước vận tải quốc tế không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Trường hợp có sự chênh lệch giữa doanh thu cước vận tải quốc tế thực thu của khách hàng với tiền cước vận tải quốc tế phải trả cho phía nước ngoài thì phần chênh lệch này cũng thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Khoản tiền cước vận tải quốc tế thực thu của khách hàng Công ty phải hạch toán vào doanh thu; khoản tiền cước thanh toán cho hãng vận tải nước ngoài được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty giao nhận kho vận Thăng Long được biết và làm việc với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 902/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196