Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 894/TCT-PCCS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 894/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 894/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT đối với công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh KONTUM

Trả lời công văn số 171/UBND-TH ngày 23/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh KONTUM về việc thuế suất thuế GTGT đối với công trình xây dựng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.14 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “xây dựng, lắp đặt”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% và tại mục II phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên cũng quy định: “Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế 5% cho phần khối lượng; hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp A đấu thầu và trúng thầu xây dựng công trình trong năm 2003, sau đó doanh nghiệp A không tiếp tục thi công theo Hợp đồng đã ký và chủ đầu tư đã thực hiện thanh lý hợp đồng. Năm 2005 chủ đầu tư ký hợp đồng và chỉ định thầu xây dựng cho doanh nghiệp B tiếp tục thi công trên theo khối lượng còn lại thì phần giá trị khối lượng công trình còn lại của công trình trên thực hiện theo Hợp đồng của doanh nghiệp B ký năm 2005 áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh KONTUM được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh KONTUM
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 894/TCT-PCCS ngày 05/03/2007 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161