Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8920/CT-PC về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8920/CT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đình Tấn
Ngày ban hành: 27/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8920/CT-PC
V/v: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Phòng Thanh tra, Phòng Kiểm tra;
- Các Chi cục Thuế.

 

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và số liệu thống kê về hoàn thuế GTGT, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT của toàn ngành thuế thành phố, tính đến thời điểm hiện tại, có nhiều doanh nghiệp đã được hoàn thuế GTGT từ 5 lần trở lên nhưng chưa được thanh tra, kiểm tra thuế.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 07/2010/CT-UBND ngày 02/3/2010 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, đồng thời giảm rủi ro, thất thoát đến mức thấp nhất cho Ngân sách Nhà nước. Cục Thuế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các Phòng Thanh tra thuế, các Phòng Kiểm tra thuế thuộc Văn phòng Cục, các Chi cục thuế Quận, Huyện thực hiện một số công việc sau:

1. Thống kê danh sách các doanh nghiệp có số lượt đã được hoàn thuế từ 5 lần trở lên nhưng chưa được kiểm tra tại doanh nghiệp (tức chưa được kiểm tra sau hoàn thuế hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế có niên độ liên quan đến kỳ hoàn thuế)

2. Sau khi có số liệu thống kê trên, các đơn vị lập kế hoạch kiểm tra bổ sung và đưa vào chương trình công tác hàng tháng của đơn vị để thực hiện.

- Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, việc kiểm tra sau hoàn thuế GTGT nói ở công văn này đều phải được thực hiện cùng với việc kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp; hoặc khi kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp, nếu trong niên độ đó có hoàn thuế GTGT, thì phạm vi kiểm tra bao gồm cả kiểm tra sau hoàn thuế GTGT.

- Khi thực hiện các nội dung trên, kết quả kiểm tra sau hoàn thuế GTGT được thể hiện trong một phần (mục) riêng của Biên bản kiểm tra.

- Sau khi đã kiểm tra các doanh nghiệp đã được hoàn thuế 5 lần, thì tiếp tục kiểm tra doanh nghiệp có số lượt hoàn thuế ít hơn.

3. Đối với các doanh nghiệp sau, nếu vượt quá khả năng tổ chức kiểm tra hoặc bị hạn chế về lượng thời gian được phép trong kiểm tra, các đơn vị xem xét chuyển hồ sơ cho các đơn vị Thanh tra thuộc Cục để tổ chức thanh tra:

3.1. Số tiền thuế đã hoàn lớn, và:

- Ngành nghề thực tế kinh doanh có dấu hiệu, biểu hiện gian lận về giá, về lượng, về việc sử dụng hóa đơn…

- Người cung cấp hàng hóa, dịch vụ: không ổn định và có trụ sở giao dịch đóng ở các địa phương khác.

- Đã có tên trong danh sách sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do các cơ quan chức năng chuyển đến.

3.2. Một số trường hợp khác: Theo xem xét cụ thể của từng đơn vị.

- Lãnh đạo Cục phê duyệt hồ sơ chuyển sang Thanh tra trên cơ sở đề nghị của các đơn vị.

- Trường hợp cần sự hỗ trợ của Thanh tra Tổng cục Thuế, thì nêu rõ lý do trình Cục trưởng.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các Phòng, các Chi cục Thuế tổ chức thực hiện và định kỳ hàng tháng báo cáo về Cục Thuế (Phòng Pháp chế) để tổng hợp báo cáo cho Ban lãnh đạo Cục Thuế.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hồ Chí Minh “Để báo cáo”;
- Tổng cục Thuế “Để báo cáo”;
- BLĐ Cục Thuế “Để chỉ đạo thực hiện”;
- Phòng KTNB “Để kiểm tra việc chấp hành”;
- Lưu HC-LT, PC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8920/CT-PC về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.246
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127