Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 892 TCT/PCCS ngày 29/03/2004 của Tổng cục thuế về việc mua hoá đơn

Số hiệu: 892TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 892 TCT/PCCS
V/v mua hóa đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Trung tâm tiếp thị - triển lãm nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 30/TTTL-HC ngày 27 tháng 0 năm 2004 của Trung tâm tiếp thị - triển lãm nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc mua hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trung tâm tiếp thị - triển lãm nông nghiệp và phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp có thu, theo quy định tại Điều 17 và Điều 24 cho Luật doanh nghiệp thì Trung tâm không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo quy định của Thông tư số 68/2003/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 75/1998/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế thì Trung tâm tiếp thị - triển lãm nông nghiệp và phát triển nông thôn do không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế mà chỉ được thông báo mã số thuế.

Căn cứ Mục III, Mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC, ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì Trung tâm tiếp thị - triển lãm nông nghiệp và phát triển nông thôn nếu thực hiện được đầy đủ chế độ, kế toán, hoá đơn, chứng từ; xác định được số thuế GTGT đầu ra, đầu vào; đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ được mua hoá đơn GTGT để sử dụng. Trường hợp Trung tâm tiếp thị - triển lãm nông nghiệp và phát triển nông thôn không đảm bảo các điều kiện nêu trên phải nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và sử dụng hoá đơn bán hàng.

Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ vào tình hình thực tế của Trung tâm để bán loại hoá đơn cho phù hợp.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 892 TCT/PCCS ngày 29/03/2004 của Tổng cục thuế về việc mua hoá đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123