Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8890/BTC-TCT về kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN của các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN do Bộ Tài chính ban hành.

Số hiệu: 8890/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 05/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 8890/BTC-TCT
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN của các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tập đoàn điện lực Việt nam.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Uỷ ban nhân dân và Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương phản ánh về việc cơ chế thu nộp Ngân sách Nhà nước của các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt nam (EVN). Về việc này, căn cứ quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật và ý kiến của Tập đoàn điện lực Việt nam, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp thuế của các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt nam như sau:

1. Về thuế GTGT: các Công ty thuỷ điện (Hoà Bỉnh, Yaly, Trị An ...) hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt nam có trụ sở tại các địa phương khác với Văn phòng trụ sở chính thì kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có Công ty thuỷ điện theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT. Căn cứ kê khai thuế GTGT phải nộp của các Công ty thuỷ điện như sau:

Thuế GTGT phải nộp

=

Sản lượng điện sản xuất trong kỳ kê khai

x

Giá bán điện chưa có thuế GTGT

x

2%

- Sản lượng điện sản xuất trong kỳ kê khai là sản lượng điện giao nhận theo đông hồ đo đếm điện có xác nhận giữa Công ty thuỷ điện và Công ty truyền tải điện.

- Giá bán điện là giá nội bộ tính bình quân của 1KWh điện giao nhận. Giá này do Tập đoàn điện lực có quyết định phê duyệt và giao cho các Công ty thuỷ điện.

Tập đoàn điện lực Việt nam có trách nhiệm kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho toàn bộ số thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra phát sinh của toàn Tập đoàn. Số thuế GTGT các Công ty thuỷ điện đã nộp tại địa phương nơi có các Nhà máy thuỷ điện được tính vào số thuế GTGT đã nộp của Tập đoàn điện lực Việt nam.

2. Về thuế TNDN: Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN và quyết toán nghĩa vụ thuế tại Cục thuế thành phố Hà nội nơi Tập đoàn đóng trụ sở chính. Trường hợp các Công ty thuỷ điện hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế TNDN thì phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi các Công ty thuỷ điện có trụ sở.

3. Việc kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn trên đây cho các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt nam áp dụng đối với số thuế phát sinh từ ngày 01/07/2007 trở đi và thuế GTGT được tính từ số kê khai nộp của tháng 07/2007 .

Bộ Tài chính hướng dẫn thống nhất việc kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN của các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn và yêu cầu các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty thuỷ điện Hoà Bình, Yaly, Trị An;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện)
- Vụ PC, NSNN;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8890/BTC-TCT về kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN của các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN do Bộ Tài chính ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372
DMCA.com Protection Status