Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 886/TCT-CS về việc xử lý đối với hoá đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 886/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 886/TCT-CS
V/v Xử lý đối với hoá đơn bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 6626/CT-TTr2 ngày 25/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý đối với hoá đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: ''Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp hoá đơn sử dụng không đúng quy định của pháp luật...”

Tại điểm 1, mục III, phần B thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: ''1.Nguyên tắc xác định các khoản chi phí không được tính vào không được tính vào chi phí hợp lý:

1.1 Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn, chứng từ không hợp pháp.''

Trường hợp Công ty TNHH Ngọc Thảo sử dụng các hoá đơn bất hợp pháp (hoá đơn sai lệch thuế GTGT, hoá đơn không do cơ quan thuế quản lý bên bán cấp...) để hạch toán chi phí mua hàng và tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử lý theo hướng như sau:

- Truy thu số thuế GTGT đã khấu trừ, loại trừ chi phí hợp lý và truy thu thuế TNDN tăng thêm đối với các hoá đơn bất hợp pháp nêu trên và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (do cơ quan Công an đã kết luận là chưa có cơ sở để lý hình sự đối với Công ty TNHH Ngọc Thảo).

- Trường hợp qua kiểm tra Cục Thuế xác định Công ty TNHH Ngọc Thảo thực tế có mua hàng hoá đầu vào nếu sử dụng cho sản xuất kinh doanh thì thực hiện ấn định chi phí mua hàng theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 886/TCT-CS về việc xử lý đối với hoá đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.481
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215