Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 876/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu

Số hiệu: 876/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 876/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên
Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn 244 TDSPTN ngày 23/12/2005 của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.2d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

Theo báo cáo của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên thì: Năm 2004, mặt hàng hoa hồi, quế chẻ của Công ty đã xuất khẩu sang Ấn Độ để giao hàng cho Công ty Hill Green Exim Inc theo hợp đồng đã ký nhưng khi hàng hóa sang đến Ấn Độ thì không liên hệ được với bên mua để giao hàng. Vì vậy, Công ty bán cho khách hàng khác ở Ấn Độ là Công ty Chanchal Singh Pardhan Singh and Co để không phải thuê chuyển hàng trở về Việt Nam (hợp đồng mua bán tại Ấn Độ có xác nhận của thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ). Do mặt hàng hoa hồi, quế chẻ của công ty đựơc bán trực tiếp tại Ấn Độ nên Công ty không có điều kiện kê khai Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu để thay thế Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của hải quan ghi tên Công ty Hill Green Exim Inc nhưng số hàng bán cho khách hàng mới vẫn có đủ hợp đồng, hóa đơn, thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

Xét tình hình thực tế, nếu hàng hóa của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên có đủ tài liệu xác định thực tế đã xuất khẩu, hàng hóa bán cho khách hàng mới là Công ty Chanchal Singh Pardhan Singh and Co có đủ hợp đồng, hóa đơn, thực hiện thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng, phù hợp với quy định tại điểm 1.2d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên) nhưng riêng tờ khai hải quan mang tên khách hàng cũ (Công ty Hill Green Exim Inc) và Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng hóa thực tế xuất khẩu, hồ sơ xuất khẩu thì đề nghị Cục thuế Hà Nội xem xét cho Công ty được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với mặt hàng hoa hồi, quế chẻ đã xuất khẩu nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, DNNN (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 876/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status