Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 871 TCT/CS ngày 11/03/2003 của Tổng cục thuế-Bộ Tài chính về việc xác định khoản tiền trợ giá, trợ cước được NSNN cấp

Số hiệu: 871TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 871 TCT/CS
V/v xác định khoản tiền trợ giá, trợ cước được NSNN cấp

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 51/CT-TQD ngày 22/1/2003 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc xác định khoản tiền trợ giá, trợ cước, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng hướng dẫn; “Khoản tiền trợ giá, trợ cước được Ngân sách Nhà nước cấp không phải tính thuế GTGT, cơ sở hạch toán vào thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp”. Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp Công ty vật tư dịch vụ lâm nghiệp Kon Tum được Nhà nước trợ giá, trợ cước vận chuyển thì khoản tiền này được coi như một khoản thu nhập của doanh nghiệp, được hạch toán thẳng vào thu nhập đê tính thuế thu nhập doanh nghiệp, không cộng doanh thu này vào doanh thu tính thuế giá trị gia tăng để làm cơ sở phân bổ thuế đầu vào.

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế biết và thực hiện

 

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 871 TCT/CS ngày 11/03/2003 của Tổng cục thuế-Bộ Tài chính về việc xác định khoản tiền trợ giá, trợ cước được NSNN cấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.987
DMCA.com Protection Status